Arbetsmarknaden i länet håller sig stabil

Arbetsmarknaden i Uppsala län är fortsatt stabil och arbetslösheten ligger kvar på den lägsta nivån sett till hela riket. Under mars fick dock Arbetsförmedlingen i länet in färre lediga platser jämfört med samma period 2012. Samtidigt minskade antalet nyinskrivna något.

I slutet av mars var sammanlagt närmare 10 600 personer arbetslösa i Uppsala län. Det är nästan 600 fler än under samma månad förra året. Det totala antalet arbetslösa motsvarar nu 6,3 procent av arbetskraften och det är fortfarande den lägsta siffran sett till hela landet. Skillnaderna är dock mycket stora mellan länets kommuner. Högst arbetslöshet har Älvkarleby kommun med 11,2 procent och lägst har Knivsta med 3,8 procent.

Det totala antalet arbetslösa ungdomar i åldrarna 18-24 år uppgick under slutet av mars till 2 380 stycken. Det är nästan 170 fler än under samma månad förra året. Antalet motsvarade 12,2 procent av arbetskraften i den aktuella ålderskategorin.

De yngre har också fortsatt svårt att konkurrera om de lediga jobben, även nu när sommarjobben ligger ute. Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för Norra Mälardalen kommenterar:
– Det är fortfarande hård konkurrens om alla typer av jobb och anställningar.
Han fortsätter:
– En möjlighet till arbete kan vara att även söka sig utanför Sveriges gränser. Är man EU-medborgare, 18-30 år, och har hittat minst sex månaders arbete i ett annat EU-land kan man dessutom ha möjlighet att få stöd och bidrag för att komma igång i det nya landet. Detta kan naturligtvis ge tillfälle att fylla på med både arbetslivserfarenhet och språkkompetens.

Färre nyinskrivningar under mars
Marssiffrorna visar att Arbetsförmedlingen i Uppsala län fick in 1 687 lediga jobb och det är 450 färre än under samma månad 2012. Under årets första tre månader har länets arbetsförmedlingar fått in sammanlagt drygt 4 900 lediga jobb, att jämföra med 5 700 under samma period i fjol.

Av de inskrivna personerna vid Arbetsförmedlingen i länet fick 1 122 personer någon form av arbete under mars månad, vilket var 145 färre än under samma månad förra året. Samtidigt minskade antalet nyinskrivna personer i Uppsala län något jämfört med mars 2012.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa – de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.
Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

För kommentarer: Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för Norra Mälardalen, 010-486 79 14
För information: Catarina Annetorp Hörnsten, utredare, 010-487 67 07
Presskontakt: Maria Ahnér, 010-487 52 62

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande får jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.  
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se