En av fem arbetslösa var ungdom

Arbetslösheten i Uppsala län är forfarande lägst i landet. I mars var 9 980 personer inskrivna som öppet arbetslösa eller deltog i olika program. Var femte arbetslös var mellan 18 och 24 år, visar ny statistik från Arbetsförmedlingen.

I slutet av mars var 5 747 personer öppet arbetslösa i Uppsala län medan 4 233 deltog i olika progam. Det motsvarade 6,0 procent av arbetskraften, att jämföra med 6,1 procent i februari och 6,4 procent ett år tidigare.

Drygt 2 200 personer var ungdomar i åldrarna 18-24 år, vilket var cirka 90 färre än i mars 2011. Det motsvarade 11,4 procent av arbetskraften i den åldersgruppen i länet, en minskning från 13,0 procent i mars i fjol. I riket uppgick ungdomsarbetslösheten till 17,2 procent, jämfört med 17,9 året innan.

Skillnaderna i länet var stora. Högst var ungdomsarbetslösheten i Älvkarleby, 25,2 procent, och i Tierp,19,5 procent, medan Håbo kommun, 7,3 procent, låg lägst. Närheten till arbetsmarknaden i Gävleborgs län, som har högst arbetslöshet i landet, gör att arbetslösheten är högre i de norra delarna av länet. De södra delarna av länet gynnas av den rikligare tillgången på jobb i Stockholmsområdet.

Motiveras att studera

Cirka hälften av de arbetslösa ungdomarna deltog i något av Arbetsförmedlingens program.

– Många arbetslösa ungdomar har brister i sin skolgång. Därför är det viktigt att motivera unga att studera, till exempel inom Arbetsförmedlingens folkhögskolesatsning. Andra insatser kan vara praktik hos någon arbetsgivare, arbetsmarknadsutbildning eller anställningsstöd. Vi har också rekryteringsträffar, ofta med bra ingångsjobb för ungdomar, säger Jan-Eric Nyström, arbetsförmedlingschef med områdesansvar Uppsala.

I mars anmäldes 2 142 nya lediga jobb till länets arbetsförmedlingar, vilket var 50 färre än i mars 2011. Över 600 platser rörde sig inom vård och omsorg och omkring 550 inom företagstjänster och finansiell verksamhet.

Totalt 785 personer skrevs in som nya arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar, ungefär lika många som i mars förra året. Tre av fem var under 35 år. Samtidigt fick nästan 1 270 av dem som var inskrivna jobb, 300 färre än vid samma tidpunkt i fjol. Antalet som varslades om uppsägning uppgick till drygt 80 personer.

Läs mer om arbetsmarknaden i Uppsala län i bifogat faktaunderlag och diagrambilder. Där finns även information om arbetslösheten i de andra länen.

Fotnot: I riket var andelen öppet arbetslösa och inskrivna i program 8,5 procent i mars, oförändrat jämfört med samma månad i fjol.

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa - de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information: arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik

Se även: http://www.scb.se/aku

För kommentarer: Jan-Eric Nyström, chef arbetsmarknadsområde Uppsala, 010-486 79 14 

Ytterligare information: Catarina Annetorp Hörnsten, utredare, 010-487 67 07

Presskontakt: Kristina Falk, 010-487 47 80

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se