Fortsatt stark arbetsmarknad i Uppsala län

Arbetslösheten fortsätter minska bland inrikes födda samtidigt som den ökar bland utrikes födda. Uppsala län ligger kvar på 5,7 procents arbetslöshet  (9700 personer), vilket är fortsatt lägst i riket. Samtidigt ingår 71,9 procent av länets arbetslösa i en eller flera av de utsatta grupperna.

I slutet av september var 9 700 personer arbetslösa i Uppsala län vilket är 250 fler än samma månad 2015. Med 5,7 procents arbetslöshet fortsätter Uppsala län ha landets lägsta arbetslöshet.

Färre unga arbetslösa

I slutet av september var knappt 1800 ungdomar mellan 18 och 24 år i länet öppets arbetslösa eller arbetssökande i program med aktivitetsstöd. Det är cirka 200 färre jämfört med samma månad 2015. Av antalet nyinskrivna arbetslösa i slutet av september (850 personer) var cirka 32 procent ungdomar, 18-24 år. Av antalet deltagare i program med aktivitetsstöd (3750 personer) ingick cirka 68 procent i jobb- och utvecklingsgarantin för ungdomar.

Fler personer i långa tider utan arbete

56 procent av de arbetslösa har varit utan arbete i mer än sex månader, en grupp som ökade med 532 personer under september jämfört med samma månad föregående år.

Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för Arbetsförmedlingen Norra Mälardalen:

- Vi ser positivt på Uppsala läns starka arbetsmarknad. Samtidigt tar vi tudelningen av arbetsmarknaden på stort allvar. En grupp arbetslösa utgörs av de som saknar gymnasieutbildning och här behöver alla samhällets aktörer ta sitt ansvar. Vi har också en växande grupp nyanlända med mycket kompetens, men samtidigt också personer med mycket kort utbildning och därför krävs insatser från flera sektorer i samhället, bland annat utbildningsväsendet.

- Nu är det också hög tid att söka in till vårens utbildningar på högskolor och universitet. Att skaffa sig en utbildning som ingenjör, lärare eller inom hälso- och sjukvården innebär mycket goda jobbchanser.

  • För kommentarer: Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef Norra Mälardalen, 010-486 79 14
  • För information: Jim Enström, utredare, 010-487 26 40
  • Presskontakt: Jonas Landahl, 010-488 78 26

Kort om september månad 2016, Uppsala län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti månad 2015)

  •  5,7 procent var inskrivna som arbetslösa (5,6)*
  •  9,0 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,7)**
  •  Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 9 702 personer (9 449)
  •  1 075 personer fick arbete (1 183)
  •  836 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (891)
  •  112 personer varslades om uppsägning (60)

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning.

Oktobers månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 11 november 2016. 

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar