Hög arbetslöshet bland utrikes födda

Uppsala län fortsätter att ha den lägsta arbetslösheten i landet med en siffra på 6,2 procent. Under föregående månad var det också fler som gick ut i arbete jämfört med oktober 2012. Samtidigt ligger arbetslösheten bland de utrikes födda på 15 procent och det är en grupp som fortsatt har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Totalt var 3 657 utrikes födda personer öppet arbetslösa eller deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program under slutet av oktober. Det är omkring 200 personer fler än för ett år sedan. I riket låg arbetslösheten bland utrikes födda på 21 procent. Motsvarande andel för personer födda i Sverige var 4,7 procent i Uppsala län och 6,1 procent i landet.

– Det här är en av Arbetsförmedlingens viktigaste utmaningar, att ge fler utrikes födda fotfäste på arbetsmarkanden och här är vårt arbete med nationella kunder en viktig pusselbit, konstaterar Jan-Eric Nyström biträdande marknadschef Norra Mälardalen.
Han fortsätter:
En nationell kund är en arbetsgivare som finns på flera ställen i landet och som har ett behov av att rekrytera större volymer. De ska även vara intresserade av att rekrytera personer som står längst från arbetsmarknaden och här kan vi visa arbetsgivarna och få dem att tillvarata kompetensen som finns bland exempelvis utrikes födda.

Fler ut i arbete men färre nya, lediga platser
Under oktober månad påbörjade 1 444 av alla inskrivna vid länets förmedlingar någon form av arbete och det är 138 fler än under oktober 2012. Av dessa hade 898 personer varit antingen öppet arbetslösa eller deltagare i ett program.

Förra månaden anmäldes 1 428 nya, lediga platser till Arbetsförmedlingen i Uppsala län. Det är omkring 70 färre lediga jobb än under oktober 2012. Hittills i år har 15 000 lediga jobb lediga jobb anmälts till förmedlingarna runt om i länet, att jämföra med nästan 16 800 under samma period förra året.

I oktober var det också 852 personer som skrev in sig som nya arbetslösa på Arbetsförmedlingen i länet. Det är en minskning med 50 personer jämfört med förra året.
 
Totalt var 10 341 personer i Uppsala län öppet arbetslösa eller inskrivna i något arbetsmarknadspolitiskt program i slutet av oktober. Det motsvarar 6,2 procent av arbetskraften.
Arbetslösheten bland länets ungdomar i åldrarna 18-24 låg i slutet av föregående månad på 12,8 procent, vilket är en liten minskning jämfört med oktober 2012.

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 18 december 2013

För kommentarer: Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för Norra Mälardalen, 010-486 79 14
För information: Therese Landerholm, utredare, 010-488 40 32
Presskontakt: Maria Ahnér, 010-487 52 62

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande får jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.  
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se