Lägst arbetslöshet i Uppsala län

Trots att arbetslösheten fortsätter öka något har Uppsala län ännu den lägsta arbetslösheten i landet med 5,6 procent.

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av oktober till cirka 9450 personer, en ökning med 400 personer jämfört med samma månad 2014. Samtidigt som ungdomsarbetslösheten fortsätter minska sker samtidigt en ökning av arbetslösa som ingår i en eller flera utsatta grupper, som bedöms ha högre sannolikhet att hamna i långvarig arbetslöshet.
Jan-Erik Nyström, biträdande marknadschef för Arbetsförmedlingen i Norra Mälardalen:
-Om samhället ser kraften som finns hos alla grupper kan vi på Arbetsförmedlingen ge stöd, till exempel till arbetsgivare som anställer personer med funktionshinder. Vi kan också erbjuda traineejobb och utbildningskontrakt för den som inte fullföljt gymnasiet. Både offentliga och privata arbetsgivare har också nytta av den kompetens som nu kommer till Sverige och jag uppmanar alla intresserade arbetsgivare att höra av sig med sina rekryteringsbehov. Vi tar gärna ett samtal om hur vi med olika stöd kan underlätta att en anställning eller en praktikplats för nämnda grupper.

Fortsatt minskad ungdomsarbetslöshet
Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska i länet. I slutet av oktober var cirka 1950 ungdomar i åldrarna 18-24 år öppet arbetslösa eller arbetssökande i program med aktivitetsstöd. Det är 150 färre jämför med samma månad 2014.
Stigande arbetslöshet bland utsatta grupper
Bland de inskrivna arbetslösa finns de som bedöms ha högre sannolikhet att hamna i långvarig arbetslöshet; de med förgymnasial utbildning, personer födda utanför Europa, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och äldre (55-64 år). I oktober ingick cirka 67,9 procent av samtliga inskrivna i någon av dessa grupper, vilket är 500 personer fler jämfört med oktober 2014.

Kort om oktober månad 2015, Uppsala län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober månad 2014)
5,6 procent var inskrivna som arbetslösa (5,4)*
9,6 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,4)**
Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 9 438 personer (9 043)
1 091 personer fick arbete (1 146)
756 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (859)
183 personer varslades om uppsägning (85)
*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

För kommentarer: Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för Norra Mälardalen, 010-486 79 14

För mer information: JIm Enström, utredare, 010- 487 26 40

Presskontakt: Jonas Landahl,  010-488 78 26

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande får jobb.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.  

www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se