Närmare 1 900 nya lediga jobb

Även om läget på arbetsmarknaden i Uppsala län är något dämpat håller sig arbetslösheten på oförändrad nivå. Och de lediga jobben fortsätter att rulla in, visar nya siffror från Arbetsförmedlingen

Under februari anmäldes 1 850 nya lediga jobb till länets arbetsförmedlingar, vilket var cirka 70 fler än för ett år sedan.

– För oss är det oerhört viktigt att ta vara på de jobb som skapas, till exempel genom att arrangera rekryteringsträffar och mässor. Förra veckan hade vi en välbesökt jobbmässa på Arlanda som blev väldigt lyckad med cirka 500 lediga platser, säger Jan-Eric Nyström, arbetsförmedlingschef med områdesansvar Uppsala.

Drygt 10 200 personer var inskrivna som arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar i slutet av februari. Det motsvarade 6,1 procent av arbetskraften, vilket kan jämföras med 6,2 procent i januari och 6,7 procent ett år tidigare. Cirka 5 900 av dessa personer var öppet arbetslösa medan drygt 4 300 deltog i olika program med aktivitetsstöd.

Totalt 1 947 personer var inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin, som riktar sig till personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Av dessa deltog 560 i sysselsättningsfasen, tidigare kallad fas 3. Jämfört med samma månad i fjol har antalet personer inom Jobb- och utvecklingsgarantin ökat med 28 och inom sysselsättningsfasen med 11 personer.

Nästan 800 personer skrev in sig som nya arbetslösa under februari och det var ungefär lika många som för ett år sedan. Samtidigt sjönk antalet inskrivna som fick jobb med 180 personer till 1 150.

Läs mer om arbetsmarknaden i Uppsala län i bifogat faktaunderlag och diagrambilder.

Fotnot: I riket var andelen öppet arbetslösa och inskrivna i program 8,7 procent i februari, jämfört med 8,8 procent ett år tidigare.

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa - de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information: arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik

Se även: http://www.scb.se/aku

För kommentarer: Jan-Eric Nyström, chef arbetsmarknadsområde Uppsala, 010-486 79 14 

Ytterligare information: Catarina Annetorp Hörnsten, utredare, 010-487 67 07

Presskontakt: Kristina Falk, 010-487 47 80

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar