Arbetslösheten fortsätter minska

Arbetslösheten i Värmlands län fortsätter minska, även bland ungdomarna. Länets största minskning av ungdomsarbetslösheten finns i Forshaga kommun. Samtidigt ökar antalet personer som varslas om uppsägning.

I oktober var 8,4 procent (10 727 personer) av arbetskraften i länet arbetslösa. Det är 502 personer färre och en minskning med 0,3 procentenheter på ett år. I hela landet i genomsnitt var arbetslösheten 7,8 procent och minskningen 0,1 procentenhet.

— Länets minskning av andelen arbetslösa överträffas endast av två län i oktober. Det är Gotlands län (-0,6 procentenheter) och Jämtlands län (-0,4 procentenheter) och endast Västra Götalands län har samma minskning som Värmlands län, berättar arbetsmarknadsanalytiker Ann Mannerstedt.

Forshaga har länets största minskning av ungdomsarbetslösheten

Ungdomsarbetslösheten i länet har minskat från 19,9 procent (3 098 personer) av arbetskraften 18 - 24 år för ett år sedan till 17,3 procent (2 596 personer). Det är 502 personer färre och en minskning med 16,2 procent på ett år.

Forshaga kommun har länet största minskning av arbetslösheten bland ungdomarna, både när det gäller antalet och andelen av arbetskraften 18-24 år. Där har ungdomsarbetslösheten minskat från 30,3 procent (160 personer) för ett år sedan till 19,2 procent (92 personer). Det är 68 personer färre och en minskning med 42,5 procent på ett år.

— Vi har ett mycket bra samarbete med Forshaga kommun, skolor och inte minst arbetsgivare. Det leder till att vi har blivit mer träffsäkra på att se ungdomarnas behov. Vi ser också att när vi lägger mer tid på ungdomarna så blir de själva mer intresserad av att förändra sin situation och hitta lösningar i form av studier eller arbete, förklarar arbetsförmedlare Anders Persson.

I hela landet i genomsnitt var ungdomsarbetslösheten 13,3 procent, vilket är en minskning från 15,0 procent för ett år sedan.

Fler varslas om uppsägning

143 personer varslades om uppsägning i Värmlands län under oktober. Det är 57 fler än för ett år sedan då 86 personer varslades.

— Varslen i länet har ökat i år jämfört med förra året. Hittills har 1 225 personer varslats. Det är 374 fler än förra året, berättar arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

Kort om oktober 2015, Värmlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2014)

  • 8,4 procent var inskrivna som arbetslösa (8,7)*

  • 17,3 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (19,9)**

  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 10 727 personer (11 229)

  • 1 343 personer fick arbete (1 533)

  • 800 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (877)

  • 1 773 nya lediga platser anmäldes (1 424)

  • 143 personer varslades om uppsägning (86)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Aktuell månadsstatistik

Statistik för län och kommuner

Arbetsmarknadsstatistik för november publiceras 14 december klockan 8.

För kommentarer:
Lena Hertzberg, arbetsförmedlingschef Karlstad, Grums, Hammarö, 010-486 42 43
Louise Lidman, sektionschef Forshaga, Kil, Sunne, 010-486 63 08

För information:
Ann Mannerstedt, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 42 22

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande får jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se