Arbetslösheten fortsätter minska i Värmland

Arbetslösheten är lägre än för ett år sedan, även bland ungdomarna. Antalet personer som varit utan arbete mer än två år har ökat. Färre får ett arbete, men fler får arbete med någon form av stöd.

I mars var 9,7 procent (12 586 personer) av den registerbaserade arbetskraften i Värmland öppet arbetslös eller i program med aktivitetsstöd. Det är en minskning med 0,4 procentenheter på ett år. 2 090 av dem har varit utan arbete i mer än två år. Det är 191 fler än för ett år sedan.

Efterfrågan på arbetskraft var i mars lägre än under samma månad förra året. 1 455 lediga jobb anmäldes till länets arbetsförmedlingar i mars i år jämfört med 2 444 för ett år sedan.

– Minskningen av antalet lediga jobb beror främst på att många sommarjobb annonserades redan i februari i år, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

Färre får ett arbete, men fler får arbete med stöd
1 714 länsbor fick ett arbete i mars. Det är 211 färre än för ett år sedan. Bland dem som fick arbete var 437 ungdomar, 229 utrikes födda och 202 personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Antalet personer som har arbete med någon form av lönesubvention ökar. I mars hade 2,7 procent av den registerbaserade arbetskraften, 3 504 personer, någon form av arbete med stöd. Det är 95 personer fler än i mars föregående år. Av dem i arbeten med stöd hade 218 personer olika anställningsstöd och 3 286 personer fick ta del av särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga.

– Vi fokuserar mycket på våra prioriterade grupper och arbetar aktivt med marknadsföring av våra insatser till arbetsgivare, förklarar Lena Hertzberg ökningen av arbeten med stöd.

Ungdomsarbetslösheten lägre än för ett år sedan
I Värmland var 22,3 procent (3 387 personer) av ung arbetskraft 18-24 år öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Det är en minskning med 1,7 procentenheter jämfört med mars 2011. För riket är andelen 17,2 procent och med en minskning på 0,7 procentenheter.

– I antal är det 34 fler ungdomar som är utan arbete än för ett år sedan, men eftersom antalet unga i arbetskraften ökat blir andelen ändå lägre, berättar Lena Hertzberg.

Kort om mars
Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

9,7 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (10,1)*, sammanlagt 12 586 personer (12 981)
1 714 personer fick arbete (1 925)
179 varslades om uppsägning (79)
1 455 nya lediga jobb anmäldes (2 444)
5 714 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (6 257)
6 872 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 724)
*4,4 (4,9) procent av den registerbaserade arbetskraften 16 - 64 år var öppet arbetslösa och 5,3 (5,2) procent deltog i program med aktivitetsstöd

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.

Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.

Arbetsmarknadsstatistik för april publiceras den 11 maj kl 8.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa – de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.
Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

För kommentarer:
Lena Hertzberg, chef arbetsmarknadsområde Karlstad, 010-486 42 43

För information:
Ann Mannerstedt, utredare, 010-487 42 22

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se