Arbetslösheten lägre än för ett år sedan, även bland unga

I februari minskade arbetslösheten i länet något mer än i riket vid en jämförelse med för ett år sedan. Även bland ungdomarna minskade andelen som är utan arbete, men fortfarande saknar ett stort antal ungdomar i länet arbete.

I februari var 10,0 procent av den registerbaserade arbetskraften öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. Det är en minskning med 0,4 procentenheter eller 411 personer jämfört med för ett år sedan. I riket som helhet var andelen 8,7 procent med en minskning på 0,1 procentenheter på ett år. Kil är den kommun i länet där arbetslösheten minskat mest jämfört med februari 2011. Minskningen där är 2,1 procentenheter, från 10,9 procent för ett år sedan till 8,8 procent i februari i år.

Ungdomsarbetslösheten något lägre än för ett år sedan

23,1 procent (3 506 personer) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år var i februari öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Det är en minskning med 1,7 procentenheter, men en ökning med 40 personer jämfört med februari 2011. Värmland hör till de län som har den största minskningen av andelen arbetslösa ungdomar jämfört med samma månad förra året. För riket som helhet var 17,8 procent av ungdomarna öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, vilket är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med samma månad 2011.

– Fler företag behöver öppna dörrarna för våra ungdomar, våra nyanlända och dem som varit utan arbete en längre tid, t ex genom att erbjuda praktik, instegsjobb eller nystartsjobb, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

Många sommarjobb anmäls till Arbetsförmedlingen

Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än för ett år sedan. 2 512 lediga jobb anmäldes till länets arbetsförmedlingar i februari. Det är 248 fler än för ett år sedan eller en ökning med 11 procent.

– Ökningen av antalet lediga jobb beror främst på att många sommarjobb annonseras ut nu, förklarar Lena Hertzberg.

Kort om februari
Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

10,0 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (10,4)*, sammanlagt 12 968 personer (13 379)
1 553 personer fick arbete (1 632)
101 varslades om uppsägning (50)
2 512 nya lediga jobb anmäldes (2 264)
6 131 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (6 515)
6 837 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 864)
*4,7 (5,1) procent av den registerbaserade arbetskraften 16 - 64 år var öppet arbetslösa och 5,3 (5,4) procent deltog i program med aktivitetsstöd

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.

Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.

Arbetsmarknadsstatistik för mars publiceras den 17 april kl 8.

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa – de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.
Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

För kommentarer:
Lena Hertzberg, chef arbetsmarknadsområde Karlstad, 010-486 42 43

För information:
Ann Mannerstedt, utredare, 010-487 42 22

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar