Färre ungdomar är arbetslösa, men fler har lång tid i arbetslöshet

Den sammanlagda arbetslösheten i länet fortsätter nedåt och är nu 6,6 procent. Även ungdomsarbetslösheten minskar, men antalet ungdomar som är utan arbete under en längre tid ökar jämfört med för ett år sedan.

I juli var 11,5 procent (2 983) av länets ungdomar 18 - 24 år öppet arbetslösa eller deltog i program. Motsvarande siffra för riket är 9,5 procent. Det är en minskning med 538 personer eller 2,4 procentenheter på ett år jämfört med 1,6 procentenheter för riket.

Färre ungdomar deltar i programmet jobbgaranti för ungdomar. I juli deltog 1 044 personer i programmet, vilket är 445 färre än för ett år sedan. Däremot har antalet personer under 25 år, som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin ökat från 266 personer för ett år sedan till 422 i juli i år. Det är en ökning med 58,6 procent. Det innebär att 14,1 procent av länets arbetslösa ungdomar deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. I normalfallet har en person under 25 år som deltar i programmet redan deltagit i jobbgaranti för ungdomar i maximala 15 månader.

– Att antalet ungdomar som är utan arbete under en längre tid ökar är oroande. Nu är det mycket viktigt att arbetsgivarna släpper in ungdomarna på arbetsmarknaden, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

Arbetslösheten fortsätter att minska

Arbetslösheten i länet var som högst i januari 2010 och har sedan dess minskat kontinuerligt. Störst var minskningen första halvåren 2010 och 2011. I juli 2011 var arbetslösheten till och med lägre än i juli 2009, då arbetslösheten sedan steg kraftigt.

Under årets sju första månader har 11 307 lediga jobb anmälts till länets arbetsförmedlingar, mot 9 505 samma period förra året.

Kort om juli
Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

6,6 procent av befolkningen 16-64 år var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (7,6)*, sammanlagt 11 190 personer (12 913)
1 470 personer fick arbete (1 692)
41 varslades om uppsägning (116)
937 nya lediga jobb anmäldes (928)
5 947 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (7 055)
5 243 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 858)
*3,5 (4 ,1) procent av befolkningen 16 - 64 år var öppet arbetslösa och 3,1 (3,4) procent deltog i program med aktivitetsstöd

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.
Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.
Arbetsmarknadsstatistik för augusti publiceras den 13 september.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingen har ändrat benämning på begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån, SCB, som presenterar den officiella arbetslöshetsstatistiken också använder termen arbetslösa, men definierar den på ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter byter vi därför benämning. Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa blir densamma som vår tidigare definition av arbetslösa, det vill säga arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

För kommentarer:
Lena Hertzberg, chef arbetsmarknadsområde Karlstad, 010-486 42 43

För information:
Jens Sandahl, utredare, 010-486 92 70

Presskontakt:
Mariette Roxström, informatör, 010-486 90 45

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar