Flera ljusglimtar på arbetsmarknaden

Arbetslösheten i länet minskar mer än i landet som helhet, även bland ungdomarna. Länets största minskning finns i Arvika kommun.

I oktober var 9,4 procent (12 162 personer) av den registerbaserade arbetskraften i länet öppet arbetslösa eller deltog i program. Det är 211 färre än för ett år sedan och en minskning med 0,2 procentenheter. Även bland ungdomarna har arbetslösheten minskat. I oktober var 22,7 procent (3 519 personer) av den registerbaserade arbetskraften 18 – 24 år öppet arbetslösa eller deltog i program. Det är 182 personer färre och en minskning med 1,3 procentenheter på ett år. Det är en större minskning än i landet som helhet, där den totala arbetslösheten har minskat med 0,1 procentenhet och ungdomsarbetslösheten har minskat med 1,2 procentenheter.

Arbetslösheten minskar mest i Arvika kommun

Jämfört med samma månad föregående år har Arvika kommun den största minskningen i länet med 1,6 procentenheter eller 213 personer. Det är också Arvika kommun som har den största minskningen av ungdomsarbetslösheten i oktober med 4,9 procentenheter (66 personer).

— Det finns en hel del jobb på den norska arbetsmarknaden. Det har också tillkommit nya jobb vid etableringen inom handeln i Charlottenberg. Även satsningen Volvosteget, som är en betald yrkesutbildning för ungdomar 18-22 år, har varit lyckad och lett till arbete för många ungdomar. Sammantaget kan jag säga att vi har ett intensivt förmedlingsarbete som har bidragit till de goda resultaten, förklarar arbetsförmedlingschef Olle Hyensjö.

Mer än hälften av länets nyanlända deltar i program

I slutet av oktober var 1 220 nyanlända personer inskrivna på Arbetsförmedlingen i länet. Med nyanländ menas personer som är födda utrikes och i normalfallet har vistats i Sverige kortare tid än tre år sedan de fått uppehållstillstånd. Majoriteten av dessa, 54 procent, deltog i ett program med aktivitetsstöd och 12 procent hade ett arbete med eller utan stöd (inklusive nystartsjobb).

— Vi måste ta tillvara de kompetenser som finns hos de nyanlända. De är en viktig resurs när arbetsgivare behöver ersättningsrekrytera eller nyanställa. För att nyanlända snabbare ska komma ut i ett arbete behövs det fler arbetsgivare som erbjuder nystartsjobb och instegsjobb, säger sektionschef Lena Bergman.

Kort om oktober 2013, Värmlands län

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

1 797 personer fick arbete (1 784)
1 049 lediga jobb anmäldes (1 357)
12 162 personer var inskrivna som arbetslösa (12 373)
3 519 ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (3 701)
995 anmälde sig som arbetslösa (1 187)
9,4 procent var arbetslösa (9,6)
22,7 procent ungdomar var arbetslösa (24,0)

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.

Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Arbetsmarknadsstatistik för november publiceras 18 december klockan 8.

För kommentarer:
Lena Bergman, sektionschef, Arbetsförmedlingen Karlstad, 010-486 42 43
Olle Hyensjö, arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen Arvika, 010-486 45 40

För information:
Ann Mannerstedt, utredare, 010-487 42 22

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se