Högre arbetslöshet, men lägre bland kvinnorna

Bland kvinnorna fortsätter arbetslösheten att minska jämfört med för ett år sedan, medan den ökar bland männen. Även ungdomsarbetslösheten ökar något. Antalet lediga jobb är på samma nivå som för ett år sedan, medan färre fick ett arbete.

I mars var 10,0 procent (13 070 personer) av den registerbaserade arbetskraften i Värmlands län öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. Det är en ökning med 0,3 procentenheter och 484 personer jämfört med för ett år sedan. I hela landet var 8,7 procent av den registerbaserade arbetskraften antingen öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. Det är 0,2 procent högre än i mars 2012.

– Det är männens arbetslöshet som har ökat. Bland kvinnorna har den minskat om man jämför med för ett år sedan, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

I slutet av mars var arbetslösheten bland männen 10,8 procent jämfört med 9,9 procent för ett år sedan. Bland kvinnorna har arbetslösheten minskat från 9,5 procent för ett år sedan till 9,2 procent.

– Den främsta orsaken till skillnaderna i arbetslöshet är att mansdominerade branscher som till exempel industri och bygg går sämre nu, förklarar Lena Hertzberg.

Antalet lediga jobb som anmäldes till Arbetsförmedlingen är på samma nivå som för ett år sedan. 1 504 av dem som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet fick ett arbete. Det är 210 färre än för ett år sedan. Bland dem som fick arbete var 441 ungdomar, 216 födda utrikes och 228 personer hade en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Högre ungdomsarbetslöshet

I Värmland var 22,7 procent (3 552 personer) av ungdomarna 18 - 24 år i den registerbaserade arbetskraften öppet arbetslösa eller i program. Det är en ökning med 0,3 procentenheter och 135 personer jämfört med mars 2012. För hela landet var andelen 17,4 procent, vilket är en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med för ett år sedan.

Kort om mars
Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

10,0 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (9,7)*, sammanlagt 13 070 personer (12 586)
1 504 personer fick arbete (1 714)
716 anmälde sig som arbetslösa (717)
145 varslades om uppsägning (179)
1 459 nya lediga jobb anmäldes (1 455)
6 035 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (5 714)
7 035 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 872)
*4,6 (4,4) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 5,4 (5,3) procent deltog i program med aktivitetsstöd

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.

Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa - alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku

Arbetsmarknadsstatistik för mars publiceras 15 maj klockan 8.

För kommentarer:
Lena Hertzberg, chef arbetsmarknadsområde Karlstad, 010-486 42 43

För information:
Ann Mannerstedt, utredare, 010-487 42 22

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se