Kompetensbristen riskerar bromsa tillväxt och välfärd

Bristen på efterfrågad kompetens är allvarlig och riskerar leda till inbromsning av tillväxt och välfärd. Rätt utbud av utbildningar behövs och utbildningsplatserna måste fyllas. Så många som möjligt måste ut på arbetsmarknaden och ha egen försörjning. För det krävs samarbete och samverkan, en hel del nytänkande och framför allt långsiktigt arbete.

 

Det faktum att en stor andel av den tillgängliga arbetskraften i länet saknar utbildning eller har fel inriktning på sin utbildning för att kunna ta de lediga jobben är allvarligt.

– Jag är oroad för framtiden. Om kompetensbristen fortsätter kan det leda till att tillväxt och välfärd bromsar in, säger arbetsmarknadsanalytiker Fredrik Mörtberg.

I slutet av april fanns det nästan 3 200 arbetslösa i Värmlands län som saknar gymnasieutbildning. Det är en tredjedel av alla arbetslösa. Samtidigt anmäldes 2 500 lediga jobb till Arbetsförmedlingen i länet i april. Under januari-april anmäldes nästan 10 400 lediga jobb.

– Länets företag har mycket svårt att hitta nödvändiga kompetenser för att upprätthålla den kvalité i produktionen som krävs på en allt mer konkurrensutsatt marknad. Samtidigt visar vår undersökning från i höstas att 45 procent av arbetsgivarna inom det privata näringslivet tror på en ökad efterfrågan av varor och tjänster. Det visar att situationen är allvarlig, förklarar Fredrik Mörtberg.

Det gäller framför allt yrkesinriktad utbildning och/eller arbetslivserfarenhet från branscher där yrkeskunskaper är viktiga. I Arbetsförmedlingens undersökning hösten 2017 uppgav drygt en tredjedel av arbetsgivarna inom det privata näringslivet att de upplevt rekryteringsproblem det senaste halvåret och av dem uppgav fyra av tio att man fick tacka nej till order. En tredjedel uppgav också att man fick minska sin produktion eller service gentemot sina kunder. Inom den offentliga sektorn uppgav närmare sex av tio verksamheter att det var svårt att hitta efterfrågad kompetens, vilket är tydligt över det historiska genomsnittet för länet. Av dem som hade upplevt rekryteringsproblem uppgav tre av tio att konsekvensen blev att befintlig personal fick arbeta mer. När personalen i många fall  redan är pressad, riskerar ytterligare arbetsbelastning att kvalitén försämras. Detta är konsekvenser som på sikt kan försämra tillväxten och samhällsservicen.

Arbetsmarknaden efterfrågar utbildad arbetskraft

Det behövs ett rätt anpassat utbud av utbildningar, både för ungdomar och vuxna och alla utbildningsplatser måste fyllas. Värmlands arbetsmarknad efterfrågar utbildad arbetskraft och minst gymnasieutbildning är både önskvärd och nödvändig.

– Kort sagt, har man gymnasieutbildning ökar man sina jobbchanser avsevärt, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

Kvalitén i sfi-undervisningen och dimensioneringen och anpassningen till arbetsmarknadens behov i yrkesutbildningarna måste höjas. En bra validering är nödvändig. Samtidigt måste arbetsgivarna, både inom privat och offentlig sektor, i högre grad utnyttja befintliga resurser.

– Det är av största vikt att vi ser det allvarliga läget på arbetsmarknaden som ett problem för hela samhället. Vi kommer att behöva varenda en och ännu fler om vi ska få bibehållen välfärd och bra tillväxt framåt. Om man står utanför arbetsmarknaden under lång tid måste man försörja sig på bidrag och det kostar på, för såväl individen som för samhället, konstaterar Fredrik Mörtberg.

För kommentarer:
Lena Hertzberg, arbetsförmedlingschef Karlstad, Grums, Hammarö, 010-486 42 43

För information:
Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 40 39

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se