Månadsstatistiken för Värmlands län för april 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Värmlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om april 2018, Värmlands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2017.)

  • 7,2 procent var inskrivna som arbetslösa (8,1).* Sammanlagt 9 262 personer (10 417) varav 1 650 inom etablering (2 072).

  • 9,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,9).* Sammanlagt 1 414 personer (1 831) varav 285 inom etablering (387).

  • 4 809 personer var öppet arbetslösa (5 097).
  • 4 453 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 320) varav 1 070 inom etablering (1 008).

  • 592 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (514).

  • 1 510 personer fick arbete (1 484) varav 26 inom etablering (46).
  • 88 personer varslades om uppsägning (9).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för maj publiceras 14 juni klockan 8.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För mer information; kontakta Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-488 40 39

Presskontakt: Mariette Roxström, kommunikatör, telefon 010-486 90 45

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se