Månadsstatistiken för Värmlands län för januari 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Värmlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om januari 2018, Värmlands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2017.)

  • 7,7 procent var inskrivna som arbetslösa (8,8).* Sammanlagt 10 095 personer (11 347) varav 1 641 inom etablering (2 122).

  • 11,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,8).* Sammanlagt 1 692 personer (2 152) varav 292 inom etablering (379).

  • 5 601 personer var öppet arbetslösa (5 423).
  • 4 494 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 924) varav 908 inom etablering (1 081).

  • 899 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (913).

  • 1 302 personer fick arbete (1 295) varav 38 inom etablering (34).
  • 83 personer varslades om uppsägning (267).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för februari publiceras 12 mars klockan 8.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag med en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren och en länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

För mer information; kontakta Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-488 40 39

Presskontakt: Mariette Roxström, kommunikatör, telefon 010-486 90 45

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se