Månadsstatistiken för Värmlands län för maj 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Värmlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om maj 2018, Värmlands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2017.)

  • 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (7,6).* Sammanlagt 8 627 personer (9 716) varav 1 602 inom etablering (1 979).

  • 8,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,6).* Sammanlagt 1 247 personer (1 634) varav 275 inom etablering (355).

  • 4 378 personer var öppet arbetslösa (4 629).
  • 4 249 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 087) varav 1 037 inom etablering (1 051).

  • 555 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (561).

  • 1 591 personer fick arbete (1 708) varav 42 inom etablering (46).
  • 0 personer varslades om uppsägning (112).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för juli publiceras 13 augusti klockan 6.

 

För mer information; kontakta Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-488 40 39

Presskontakt: Mariette Roxström, kommunikatör, telefon 010-486 90 45

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se