Nu kommer sommarjobben

Det finns gott om lediga sommarjobb i länet. Arbetslösheten är oförändrad, men högre bland ungdomarna jämfört med för ett år sedan. Varseltalen är fortfarande höga.

I januari anmäldes 2 128 lediga jobb till länets arbetsförmedlingar. Det är 27 procent eller 450 fler än för ett år sedan. Cirka 650 av jobben är sommarjobb. Många av sommarjobben finns inom vård och omsorg, men även industri och försäljning söker semestervikarier.

– Arbetsgivarna har annonserat sina sommarjobb tidigare i år än de brukar. Det beror på att de har allt svårare att hitta personal till semestervikariaten, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

– Genom att exponera sina sommarjobb i god tid hoppas de binda ungdomar och andra som söker sommarjobb till sig för att säkerställa att det finns tillräckligt med personal under den ordinarie personalens semester, förklarar Lena Hertzberg.

Ungdomsarbetslösheten högre

I Värmland var 23,7 procent av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Det är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med januari 2012. För hela landet var andelen 18,2 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med samma månad 2012.

– De många lediga sommarjobben är en bra möjlighet för ungdomarna att komma in på arbetsmarknaden, säger Lena Hertzberg.

Höga varseltal
251 personer i länet varslades om uppsägning i januari jämfört med 55 personer för ett år sedan.

Kort om januari
Siffror
inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

10,1 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (10,1)*, sammanlagt 13 221 personer (13 100)
1 793 personer fick arbete (1 582)
1 160 anmälde sig som arbetslösa (1 215)
251 varslades om uppsägning (55)
2 128 nya lediga jobb anmäldes (1 678)
6 375 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (6 350)
6 846 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 750)
*4,9 (4,9) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 5,2 (5,2) procent deltog i program med aktivitetsstöd

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.

Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa - alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku

Arbetsmarknadsstatistik för februari publiceras 8 mars klockan 8.

För kommentarer:
Lena Hertzberg, arbetsförmedlingschef, 010-486 42 43

För information:
Agneta Tjernström-Krooks, utredare, 010-487 03 87

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se