Värmland har Sveriges största minskning av antalet arbetslösa

I Värmland var 750 personer färre arbetslösa i oktober jämfört med för ett år sedan. Det är en större minskning än i hela landet och den största minskningen av samtliga län. Även ungdomsarbetslösheten minskar och för första gången på länge minskar också antalet utrikes födda arbetslösa ungdomar. Samtidigt får arbetsgivarna allt svårare att rekrytera.

I oktober var 7,7 procent (9 871 personer) av arbetskraften i länet arbetslösa. Det är en minskning från 8,4 procent för ett år sedan och 750 personer färre är arbetslösa. Senast en månad uppvisade en så stor minskning var i februari 2015. På riksnivå var arbetslösheten 7,4 procent och 700 personer färre var arbetslösa.

– Antalet inskrivna arbetslösa minskade alltså mer i Värmlands län än i hela landet. Värmland hade även den största minskningen av samtliga län, konstaterar arbetsmarknadsanalytiker Fredrik Mörtberg.

Ungdomsarbetslösheten fortsätter nedåt

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska tydligt tack vare den starka konjunktur som råder. Efterfrågan på arbetskraft är hög och ungdomar är en attraktiv grupp för många arbetsgivare. I oktober var ungdomsarbetslösheten i länet 12,6 procent och 1 790 ungdomar 18-24 år var arbetslösa. Det är en minskning med 15 procent jämfört med för ett år sedan. Bland inrikes födda ungdomar var minskningen 21 procent och bland utrikes födda ungdomar var minskningen nästan tre procent. Det är första gången sedan juni 2014 som antalet arbetslösa utrikes födda ungdomar minskar.

– Om arbetsgivarna ska få tag i ungdomar på arbetsmarknaden måste kompetensen bland utrikes födda ungdomar tas tillvara, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

Arbetsgivarna får allt svårare att rekrytera

Arbetsförmedlingens prognoser visar att arbetsgivarna får allt svårare att rekrytera. Matchningen mellan utbud och efterfrågan av kompetenser går inte ihop.

– Här kan utbildning av personer med låg utbildningsnivå vara en viktig faktor för att förbättra läget. All tillgänglig arbetsförmåga och kompetens måste tas tillvara för att lösa arbetsmarknadens behov av arbetskraft, säger Fredrik Mörtberg.

Kort om arbetsmarknaden för Värmlands län, oktober 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2016.

  • 7,7 procent var inskrivna som arbetslösa (8,4).* Sammanlagt 9 871 personer (10  623) varav 1 866 inom etablering (1 849).
  • 12,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,8).* Sammanlagt 1 790 personer (2 110) varav 330 inom etablering (312).
  • 5 286 personer var öppet arbetslösa (5 092) varav 831 inom etablering (994).
  • 4 585 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 531) varav 1 0325 inom etablering (855).
  • 798 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (926) varav 29 inom etablering (115).
  • 1 209 personer fick arbete (1 315) varav 49 inom etablering (32).
  • 244 personer varslades om uppsägning (6).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för november publiceras 14 december klockan 8.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer:
Lena Hertzberg, arbetsförmedlingschef Karlstad, Grums, Hammarö, 010-486 42 43

För information:
Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 40 39

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se