Arbetslösheten minskar allt långsammare

Arbetslösheten i Västerbotten fortsätter att minska, men i allt långsammare takt. Under 2015 har antalet personer som lämnat arbetslöshet för ett arbete minskat varje månad.

Det är en trend som började under vintern 2013/2014 och har fortsatt under hela 2015. Under december månad fick 849 personer ett arbete jämfört med 883 under samma månad 2014, det är en minskning med 4 procent.

– Det är också ett tecken på att allt fler av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen står allt längre från arbetsmarknaden, säger Anders Hahlin, arbetsförmedlingschef i Södra Lappland. De har inte den kompetens eller utbildning som arbetsgivarna efterfrågar och då har de allt svårare att komma ut på arbetsmarknaden.

Fler ungdomar får jobb

I slutet av december 2015 var den totala arbetslösheten i Västerbotten 9 234 personer vilket motsvarar 7,1 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det är en minskning med 3 procent jämfört med december 2014.

Bland länets ungdomar mellan 18-24 år var motsvarande siffra 2 345 personer, vilket omfattar 13,5 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen. Motsvarande andel för riket totalt är 13,1 procent.

– Det som är glädjande är att antalet arbetslösa har minskat med 13 procent i ungdomsgruppen, säger Anders Hahlin. Arbetslösheten har alltså minskat fyra gånger snabbare bland ungdomarna jämfört med genomsnittet för de arbetslösa och det är mycket bra.

Få varslade om uppsägning

Flest arbetslösa finns i Vilhelmina. Där var 12,2 procent av den registerbaserade arbetskraften inskriven som arbetslösa i december 2015. Lägst var arbetslösheten i Umeå med 6,0 procent.

I december anmäldes 1 732 nya lediga platser till länets arbetsförmedlingar, vilket kan jämföras med 1 176 i december 2014. I december varslades 39 personer i Västerbotten om uppsägning, vilket kan jämföras med 28 personer under december 2014. Antalet varslade ligger på en mycket låg nivå historiskt sett.

För kommentarer:  Anders Hahlin, arbetsförmedlingschef i Södra Lappland och talesperson för Västerbotten,  010-487 09 44

För information:   Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker,
010-487 03 87

Presskontakt:  Peter Lundberg, press- och informationsansvarig,  010-488 55 78

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Det som är glädjande är att antalet arbetslösa har minskat med 13 procent i ungdomsgruppen...
Anders Hahlin, arbetsförmedlingschef i Södra Lappland