Arbetslösheten näst lägst i Västerbotten

Västerbottens arbetsmarknad är fortsatt stark. I slutet av oktober var 6 procent av den registerbaserade arbetskraften arbetslös, vilket innebär att länet har den näst lägsta arbetslösheten i landet. Bara Uppsala län har en lägre arbetslöshet. Den totala arbetslösheten för riket var 7,4 procent i oktober.

Antalet arbetslösa i länet fortsätter att minska. I oktober var cirka 7 890 personer inskrivna som arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar, vilket är omkring 200 färre jämfört med samma månad förra året. Under månaden fick drygt 1 130 personer arbete, vilket är minskning med ungefär 60 personer jämfört med föregående år.

Fortfarande är arbetslösheten bland utrikes födda betydligt högre än för inrikes födda Bland utrikes födda saknar 22,6 procent arbete, vilket kan jämföras med 4,2 procent för inrikes födda.

– Den låga arbetslösheten i länet tyder på en fortsatt stark arbetsmarknad. Det gynnar främst de inrikes födda, och bland dem i första hand männen där arbetslösheten har minskat med 8,4 procent. Bland kvinnorna har arbetslösheten ökat något, vilket kan förklaras av fler utrikesfödda kvinnor nu deltar i arbetskraften genom att de är inskrivna i etableringsuppdraget, säger Carola Larsson, arbetsförmedlingschef i Umeåregionen och talesperson för Västerbotten.

Sorsele har landets lägsta ungdomsarbetslöshet
Arbetslösheten bland länets ungdomar minskade med 16 procent eller 290 personer. I slutet av oktober var 1 535 ungdomar mellan 18 och 24 år inskrivna som arbetslösa, vilket motsvarar 9,5 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen. Det kan jämföras med riksgenomsnittet på 10,4 procent. Lägst andel ungdomar utan arbete fanns i Sorsele med 1,9 procent, vilket är landets lägsta ungdomsarbetslöshet. Högst är arbetslösheten i Åsele där 21,4 procent av ungdomarna var arbetslösa i oktober.

Högst arbetslöshet i Åsele
Länets högsta arbetslöshet har Åsele med 12,2 procent. Lägst var arbetslösheten i Sorsele där 4,7 procent var inskrivna som arbetslösa i oktober.

Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar i oktober var 1 590. Hittills under året har det kommit in drygt 19 300 lediga platser, vilket är en minskning med 1 640 platser jämfört med motsvarande period förra året.

I oktober varslades närmare 290 personer om uppsägning, vilket kan jämföras med samma månad i fjol då 165 personer varslades. Under året har cirka 830 personer varslats i länet. Under motsvarande period 2016 var antalet varslade personer 665.
 

Kort om arbetsmarknaden för Västerbottens län, oktober
Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2016.

  • 6 procent var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Sammanlagt 7 889 personer (8 088) varav 984 inom etablering (824).
  • 9,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,2)* Sammanlagt 1 536 personer (1 825) varav 195 inom etablering (152).
  • 3 989 personer var öppet arbetslösa (4 145) varav 716 inom etablering (594).
  • 3 900 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 943) varav 268 inom etablering (230).
  • 788 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (675) varav 55 inom etablering (52).
  • 1 133 personer fick arbete (1 195) varav 31 inom etablering (18).
  • 287 personer varslades om uppsägning (166).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för november publiceras den 14 december kl. 8:00.


Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Carola Larsson, arbetsförmedlingschef i Umeåregionen och talesperson för Västerbotten, 010-486 58 85
För information: Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 73 86
Presskontakt: Eva Sandström, press- och informationsansvarig, 010-488 87 43
Följ oss på Twitter: @PressAf 
 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se