Arbetslösheten ökade marginellt

I mars i år var 461 fler västerbottningar öppet arbetslösa jämfört med samma månad 2011. Även sett till summan av antalet öppet arbetslösa och arbetssökande inskrivna i program noterades en ökning med 209 personer av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. I bägge fallen är ökningen endast marginell jämfört med arbetslöshetstalen under tidigare konjunktursvackor. Långtidsarbetslösheten ökade  med drygt 14 procent jämfört med samma månad i fjol. Antalet varslade ökade från 56 i mars fjol till 168 samma månad i år.
Antalet nyanmälda lediga platser till länets arbetsförmedlingar ökade med 2,2 procent till 1 318.

Fler arbetslösa men fler lediga jobb
I mars var 11 411 västerbottningar, av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, inskrivna som arbetssökande. Motsvarande siffra samma tid i fjol var 11 202 personer, det vill säga en ökning till årets marsmånad med 209 personer.
Antalet nya lediga platser, som lämnades in från arbetsgivarna till länets arbetsförmedlingar, ökade med 2,2 procent, eller från 1 290 till 1 318, om man jämför mars förra året med samma månad i år.

Vård och omsorg ökar mest
— Av de nya lediga platser som anmäldes till arbetsförmedlingarna i Västerbottens län i mars tillkom nära 29 procent inom vård och omsorg, runt 25 procent finansiell verksamhet och företagstjänster samt drygt 11 procent utbildning. Resten fördelades på handeln, transportnäringen, hotell- och restaurang samt tillverkning och utveckling, förklarar Per Renström som är chef för Arbetsförmedlingen i Umeå arbetsmarknadsområde.

8,7 procent arbetslöshet i länet
Samtidigt som antalet lediga platser fortsatte att öka, om än i mycket liten skala, var antalet öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd 11 411 personer eller 8,7 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år i mars i år. Motsvarande procentuella andel för riket i sin helhet var 8,5 procent.
I mars 2011 registrerades 5 307 länsbor som öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Motsvarande siffra senaste marsmånaden var 5 768, eller en ökning med 461 personer. Det ger en öppen arbetslöshet i länet på 4,4 procent.

Fler varsel
Varslen om uppsägning ökade i mars i år då 168 personer varslades om uppsägning mot 56 samma tid i fjol. Hittills i år har 265 personer varslats om uppsägning i länet mot 157 samma period förra året.

Arbetslösheten högst i Åsele
Åsele hade länets högsta arbetslöshet i mars med 14,1 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, som endera var arbetslösa eller deltog i något arbetsmarknadspolitiskt program. Därefter följde Vilhelmina med 12,9 och Bjurholm med 10,4 procent. Lägsta arbetslösheten noterades i Vännäs med 7,4 procent. Antalet personer i öppen arbetslöshet i mer än sex månader ökade från 1 288 personer i mars 2011 till 1 471 samma månad i år vilket är en ökning med 14,2 procent eller 183 personer.

För mer statistik från länet länka in direkt på http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se

För kommentarer:  Per Renström, arbetsförmedlingschef med områdesansvar för Umeå arbetsmarknadsområde, tel 010-486 88 64, mobil 070-652 36 64
För information:  Bo Gustavsson, analytiker, tel 010-486 15 87, mobil 076- 11 77 970
Presskontakt:  Lars Pousette, kommunikations- och pressansvarig, tel 010-486 87 45,
mobil 070-583 42 37

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se