Färre arbetslösa trots försiktig arbetsmarknad

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i länet och färre skriver in sig som arbetssökande jämfört med förra året. Samtidigt minskar antalet personer som får jobb.

I mars var 9 213 personer, eller 7 procent av arbetskraften, arbetssökande i Västerbottens län. Det är 1 000 färre än samma månad 2014. Tillströmningen av nyinskrivna minskade också, med 76 personer till drygt 500, under månaden.

Minskade gjorde även antalet som fick arbete under månaden. Hela 20 procent färre gick till jobb. Dessutom varslades 186 personer om uppsägning, en ökning med 80 jämfört med föregående år.

– Den positiva trenden fortsätter och färre är arbetslösa. Men det går långsamt, säger Anna Viklund, chef på Arbetsförmedlingen i Skellefteå. Vissa företagsnedläggningar i länet och konjunktur gör att arbetsgivare tvekar att anställa.

Många arbetslösa – ändå svårt att hitta rätt kompetens

Antalet nyanmälda lediga platser låg kvar på ungefär samma nivå med 1 734 nya jobb under mars. De kvarstående platserna, det vill säga lediga jobb som ännu inte kunnat tillsättas, ökade med nära 40 procent vilket är en signal om att arbetsgivarna har svårt att hitta den kompetens de söker.

– Paradoxalt nog har arbetsgivare svårt att rekrytera vissa kompetenser trots att många söker arbete. Sjuksköterskor är ett välkänt exempel men det finns många fler. Medvetenheten om fläckvis kompetensbrist har ökat och nu debatteras påverkan på välfärd och samhällsservice, säger Anna Viklund.

Dags för sommarjobb

Även bland unga 18-24 år har arbetslösheten fortsatt att sjunka. I mars var 2 437 ungdomar inskrivna som arbetssökande (14 procent), en minskning med 730 personer sett över ett års tid. För den som vill ha ett sommarjobb är det hög tid att söka. Omkring 10 procent av de inkomna lediga jobben i mars var sommarvikariat och ferieplatser.

– För ungdomar är sommarjobben ofta språngbrädan in i arbetslivet. Vi uppmuntrar till att söka brett, både genom Arbetsförmedlingen, egna nätverk och direktkontakt med arbetsgivare, säger Anna Viklund.

Kort om mars månad 2015, Västerbottens län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars månad 2014)

  • 7 procent var inskrivna som arbetslösa (7,8)*
  • 14 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (16,4)**
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 9 213 personer (10 231)
  • 1 157 personer fick arbete (1 471)
  • 508 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (584)
  • 1 734 nya lediga platser anmäldes (1 769)
  • 186 personer varslades om uppsägning (106)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

April månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 11 maj.

För kommentarer: Anna Viklund, arbetsförmedlingschef Skellefteå och talesperson för Arbetsförmedlingen i Västerbottens län, 010-487 09 44
Ytterligare information: Bo Gustavsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 15 87
Presskontakt: Eva Antonsson, press- och informationsansvarig, 010-488 23 43

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.

Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se