Färre arbetslösa ungdomar i Västerbotten

I slutet av februari var 8 662 personer, eller 6,6 procent av den registerbaserade arbetskraften i Västerbottens län utan arbete. Det är en minskning med 5 procent jämfört med februari 2016. I riket är arbetslösheten 7,8 procent. Arbetslösheten bland länets ungdomar minskade med 18 procent jämfört med samma period förra året.

I slutet av februari var 1 780 ungdomar mellan 18 och 24 år inskrivna som arbetslösa i Västerbotten, vilket motsvarar 10,8 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen. Arbetslösheten bland ungdomar minskade tre gånger så snabbt jämfört med genomsnittet för de arbetslösa. Lägst andel ungdomar utan arbete fanns i Umeå med 7,9 procent och högst i Åsele med 25,4 procent.

– Arbetsmarknadsläget för ungdomar i Västerbotten har förbättrats under en längre tid och det är mycket positivt. Det är framför allt ungdomar som har fullföljt sin gymnasieutbildning som har lättast att hitta ett jobb, säger Carola Larsson, arbetsförmedlingschef i Umeåregionen och talesperson för Västerbotten.

Stark arbetsmarknad men svårt att rekrytera
Under månaden fick 1 003 personer arbete, vilket motsvarar 11 procent av de arbetssökande. Av de personer som fick arbete saknade 15 procent gymnasieutbildning. Bland utrikes födda har 146 personer fått arbete, vilket motsvarar 15 procent av dem som fick arbete under februari.

– Arbetsmarknaden fortsätter att vara stark och efterfrågan på arbetskraft är stor i Västerbotten. Tyvärr har arbetsgivare fortfarande svårt att hitta rätt kompetens och de får därför bortse från utbildningskrav i flera fall för att kunna rekrytera personal, säger Carola Larsson.

I februari anmäldes 2 391 nya lediga jobb till länets arbetsförmedlingar. Av dessa var en fjärdedel ferieplatser. Nära hälften av alla lediga jobb fanns inom vård- och omsorgsverksamheter.

Stora skillnader inom länet
Även om utvecklingen i länet är mycket god och arbetslösheten fortsätter att sjunka så finns det stora skillnader mellan kommunerna. I Dorotea minskade arbetslösheten med 18 procent medan den ökade i grannkommunen Åsele med 37 procent. Länets lägsta arbetslöshet har Sorsele med 4,7 procent. Högst var arbetslösheten i Åsele där 14,5 procent var inskrivna som arbetslösa i februari.

Fler blev varslade
Under månaden varslades 102 personer i Västerbotten om uppsägning, jämfört med 62 i februari för ett år sedan. Trots att det är ökning ligger varslen fortfarande på mycket låga nivåer.


Kort om arbetsmarknaden för Västerbottens län, februari
Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2016.

 • 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (7,0).* Sammanlagt 8 662 personer (9 120) varav 977 inom etablering (759).
   
 • 10,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,9).* Sammanlagt 1 780 personer (2 166) varav 197 inom etablering (140).
   
 • 4 340 personer var öppet arbetslösa (4 562) varav 710 inom etablering (483).
   
 • 4 322 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 558) varav 267 inom etablering (276).
   
 • 586 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (550) varav 62 inom etablering (33).
   
 • 1 003 personer fick arbete (1 108) varav 20 inom etablering (18).
 • 102 personer varslades om uppsägning (62).

* Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för mars publiceras den 10 april kl. 8:00.


Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd . Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa . Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Carola Larsson, arbetsförmedlingschef i Umeåregionen och talesperson för Västerbotten, 010-486 58 85

För information:  Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 03 87

Presskontakt: Eva Sandström, press- och informationsansvarig, 010-488 87 43

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se