Fler fick arbete och fler lediga jobb anmäldes

I januari var 11 423 personer, eller 8,7 procent av arbetskraften, utan arbete i Västerbotten. Fler personer fick jobb jämfört med samma månad 2012, och fler lediga jobb anmäldes till Arbetsförmedlingen. Många av jobben är sommarvikariat, som det nu är dags att söka.

I januari anmäldes 1 626 lediga jobb till Arbetsförmedlingen i Västerbottens län. Jämfört med samma tid förra året är det en ökning med hela 32 procent.

– Den här ökningen är förstås välkommen, och kan till stor del förklaras med att arbetsgivarna vill börja rekrytera till semestervikariat nu. Vi är dock försiktiga med att tolka det som en generell förbättring på arbetsmarknaden, säger Anna Viklund, arbetsförmedlingschef i Skellefteå.

Av de nyinkomna jobben var 32 procent inom utbildning, 24 procent inom vård och omsorg och 18 procent inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Inom personliga och kulturella tjänster, handel, hotell och restaurang samt inom transportbranschen minskar dock antalet nya jobb.

– För den som är intresserad av sommarjobb är det dags att börja söka. På flera håll i länet har vi rekryteringsträffar inplanerade på Arbetsförmedlingen. Vi tipsar också om att söka brett, och använda sig av egna nätverk och kontakter för att hitta sommarjobbet, säger Anna Viklund.

Fler personer fick arbete
I januari varslades 127 personer i länet om uppsägning, att jämföra med 21 under samma månad 2012. 1 118 personer skrev in sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, vilket är 45 fler än januari året före. 1 443 personer gick åt andra hållet och skrevs ut för att de fått jobb – en ökning med 9 procent, vilket var mer än förväntat.

Arbetslösheten lägre än i riket
I slutet av januari var 11 423 personer öppet arbetslösa eller arbetssökande i program med aktivitetsstöd i Västerbottens län, vilket är 8,7 procent av den registerbaserade arbetskraften (se fakta nedan). Det är något lägre än under samma månad året före och lägre än i riket där arbetslösheten är 8,9 procent. Arbetslösheten var störst i Vilhelmina med 13,3 procent och minst i Vindeln, där den låg på 7,2 procent.

Kort om januari 2013
Siffror inom parentes är motsvarande nivå för ett år sedan.

  • 1 574 personer fick arbete (1 443)
  • 1 626 lediga jobb anmäldes (1 236)
  • 11 423 personer, 16-64 år, var inskrivna och utan arbete (11 564)
  • 3 314 ungdomar, 18-24 år, var inskrivna och utan arbete (3 386)
  • 1 118 anmälde sig som arbetslösa (1 073)
  • 127 varslades om uppsägning (21)
  • 8,7 procent 16-64 år var arbetslösa
  • 19,2 procent ungdomar 18-27 år var arbetslösa

Nästa pressmeddelande om Arbetsförmedlingens månadsstatistik
kommer 8 mars.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning.

För kommentarer: Anna Viklund, arbetsförmedlingschef Skellefteå, 010-487 09 44, 070-371 19 90
För information: Bo Gustavsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 15 87, 076-117 79 70
Presskontakt: Eva Antonsson, press- och informationsansvarig, 010-488 23 43, 072-518 70 70

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se