Fler jobb och minskad arbetslöshet

Arbetsgivare i Västerbottens län anmälde 200 eller 30 procent fler nya lediga platser till Arbetsförmedlingen i juli i år jämfört med samma tid i fjol.
Arbetslösheten i länet minskade samtidigt med 964 personer vid en jämförelse mellan juli 2010 och samma månad i år. Sammantaget var 10 243 länsbor arbetslösa eller i program i juli i år vilket motsvarade 6,2 procent av länets befolkning 16-64 år. 36 personer varslades om uppsägning i juli mot 39 samma månad förra året.

Nya jobb inom offentlig sektor
I juli fick länets arbetsförmedlingar ta emot 866 nyanmälda lediga platser från arbetsgivare. Det var 30 procent fler jämfört med juli 2010 då 666 nya jobb tillkom.

— Av de nya lediga platser som länets arbetsförmedlingar tog emot i juli kommer nära hälften eller 47 procent från den offentliga sektorn. Resten fördelar sig mellan privata tjänster, bygg-, tillverknings- och varuproducerande sektorer.
Att även den offentliga sektorn nu nyanställer folk är en bra indikator för att det är en uppgång för nya jobb på hela arbetsmarknaden.
Vi har ännu inte märkt någon nedgång i Västerbotten på grund av den turbulens som börsoron medför, förklarar Per Renström, som är chef för Arbetsförmedlingen i Umeå arbetsmarknadsområde och dessutom talesperson för länets arbetsförmedlingar.

6,2 procent arbetslöshet i länet
Samtidigt som antalet lediga platser ökade, vid en jämförelse mellan julimånaderna 2010 och 2011, var 10 243 personer eller 6,2 procent av västerbottningarna i åldersgruppen 16-64 år inskrivna som öppet arbetslösa eller i åtgärder hos Arbetsförmedlingen i slutet av juli i år.
I juli förra året registrerades 6 548 länsbor som öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Motsvarande siffra senaste julimånaden var 5 584, eller en minskning med 964 personer, vilket motsvarar nära 15 procent. Det ger en öppen arbetslöshet i länet på 3,4 procent.

Något lägre varselsiffror
Varslen om uppsägning fortsätter att minska i antal, även om talen är måttliga. I juli 2010 varslades 39 västerbottningar om uppsägning. I juli i år var siffran 36 personer.

Högsta arbetslösheten i Vilhelmina
Vilhelmina hade länets högsta arbetslöshet i juli med 8,2 procent av befolkningen mellan 16-64 år, som endera var arbetslösa eller deltog i något arbetsmarknadspolitiskt program. Antalet långtidsarbetslösa minskade från 1 408 personer i juli 2010 till 1 302 samma månad i år vilket är en minskning med 106 personer.
Bjurholm och Vindeln noterade den lägsta arbetslösheten i juli med vardera 4,4 procent
För mer statistik från länet länka in direkt på http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se

För kommentarer:  Per Renström, arbetsförmedlingschef med områdesansvar för Umeå arbetsmarknadsområde, tel 010-486 88 64, mobil 070-652 36 64
För information: Agneta Tjernström-Krooks, utredare, tel 010-487 03 87
Presskontakt:  Lars Pousette, informations- och pressansvarig, tel 010-486 87 45,
mobil 070-583 42 37

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar