Lägre arbetslöshet än för ett år sedan

Läget på arbetsmarknaden i Västerbottens län är fortsatt stabilt. Arbetslösheten sjönk med 0,3 procentenheter jämfört med oktober förra året, och även för dem som varit utan arbete länge har situationen förbättrats. Det har även skett en kraftig minskning av antalet som varslats om uppsägning.

I slutet av oktober var drygt 10 400 personer i Västerbottens län inskrivna som öppet arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd vid Arbetsförmedlingen.

– Det är nästan 300 personer färre som är arbetslösa nu jämfört med samma tid i fjol. Det är en minskning med 0,3 procentenheter till åtta procent – lägre än riksgenomsnittet på 8,5 procent, säger Anna Viklund, arbetsförmedlingschef.

1 175 lediga platser anmäldes till Arbetsförmedlingen i länet, vilket är en svag ökning jämfört med året innan. 67 personer blev varslade om uppsägning under månaden. Det är nästan 180 färre jämfört med samma månad i fjol. Även utslaget på hela året fram till och med oktober har det skett en minskning, och särskilt tydlig har den varit under hösten.

Nära 1 600 personer fick arbete i oktober, vilket är oförändrat mot i fjol men något fler än förväntat. Strax under 890 personer skrev in sig som arbetssökande, en minskning med 50 personer på ett år.

Färre långtidsarbetslösa och färre arbetslösa unga
Det sker också en minskning av arbetslösheten bland dem som varit arbetssökande länge. Tidigare fanns en trend av allt längre inskrivningstider för personer som haft svårt att få ett varaktigt fotfäste på arbetsmarknaden, men den tycks ha planat ut. I oktober var antalet som varit inskrivna i mer än 2 år strax under 1 600 personer – en minskning med 127 personer jämfört med förra året.

Bland utrikes födda ökade andelen arbetssökande till 24,1 procent. Andelen arbetssökande som har en funktionsnedsättning som innebär hinder för arbete utgjorde i oktober 22 procent av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen i Västerbotten, vilket är en ökning med nära nio procent på ett år. Arbetslösheten bland unga 18 till 24 år fortsätter att ligga något högre i länet än i riket, med 18,4 respektive 17,4 procent, men den fortsätter att minska och omfattade i slutet av förra månaden strax över 3 100 ungdomar.

Fler har arbete med stöd
Antalet som har arbete med någon form av stöd från Arbetsförmedlingen, har ökat med 165 personer sedan förra året. Det rör sig bland annat om särskilda insatser för funktionshindrade, lönebidrag, instegsjobb riktade till invandrare och utvecklingsanställningar inom Samhall. Anna Viklund ser positivt på utvecklingen:

– Det var nära 3 000 personer som i slutet av oktober hade anställning med stöd. De här stöden är verktyg som öppnar fler dörrar till arbetsmarknaden för personer i grupper som annars tyvärr har svårt att komma in och visa sin kompetens.

Kort om oktober 2013
Siffror inom parentes är motsvarande nivå för ett år sedan.

  • 1 571 personer fick arbete (1 590)
  • 1 175 lediga jobb anmäldes (1 121)
  • 67 personer varslades om uppsägning (241)
  • 918 personer skrev in sig på Arbetsförmedlingen (893)
  • 10 417 personer, 16-64 år, var arbetslösa (10 710), eller 8 procent (8,3)
  • 3 133 ungdomar, 18-24 år, var arbetslösa (3 412), eller 18,4 procent (20)

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 18 december 2013.

För kommentarer: Anna Viklund, arbetsförmedlingschef Skellefteå och talesperson för Arbetsförmedlingen i Västerbottens län, 010-487 09 44
Ytterligare information: Bo Gustavsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 15 87
Presskontakt: Eva Antonsson, press- och informationsansvarig, 010-488 23 43

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se