Lägre arbetslöshet i länet

Utvecklingen på länets arbetsmarknad är fortsatt förhoppningsfull, med fler lediga platser, färre arbetslösa och fler som får jobb. Samtidigt råder brist på kompetens i vissa sektorer i länet, något som har en negativ effekt för arbetsgivare. En ökad rörlighet på arbetsmarknaden i Europa kan vara en del av lösningen.

Under mars anmäldes 1 532 lediga platser till länets arbetsförmedlingar vilket är över 200 fler än för ett år sedan. I mars ökade också de kvarstående platserna, det vill säga lediga arbeten som inte kunnat tillsättas, med 23 procent. Ofta beror det på brist på sökande med rätt kompetens för jobbet.

– Samtidigt som vi har en hög arbetslöshet, har vi också kompetensbrist inom vissa sektorer i länet. För ett företag kan det betyda hinder för tillväxt. På Arbetsförmedlingen har vi en rad olika satsningar för att hjälpa arbetsgivare med det här problemet, till exempel stöd om man vill rekrytera kompetens från ett annat EU-land, säger Anna Viklund, chef på Arbetsförmedlingen i Skellefteå.

Totala arbetslösheten sjönk
Antalet arbetslösa i Västerbottens län i mars var 11 002 personer, eller 8,4 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det är 409 personer färre än föregående år, och färre än förväntat enligt prognosen. 1 372 personer fick jobb, också det fler än förväntat. Även antalet som skrev in sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen i länet minskade med 56 personer, och uppgick under mars till 595. Under månaden berördes 111 personer av varsel om uppsägning. Hittills i år har 373 personer varslats vilket är en ökning jämfört med fjolåret, men tendensen är ändå att antalet kan vara på väg att minska.

Stöd till unga som vill jobba utomlands
Samtidigt som flera indikatorer visar positiva utslag just nu, har vissa grupper det allt svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland utrikes födda ökade i mars med 8,5 procent jämfört med förra året, och bland personer med funktionsnedsättning ligger arbetslösheten på mer än 20 procent, också det en ökning på ungefär 5 procent. Även ungdomar är en utsatt grupp när ekonomin sviktar. I Västerbottens län är 18 procent av ungdomarna 18-24 år arbetslösa.

– Det är en minskning med 232 personer jämfört med mars 2012, men ändå en hög siffra. Många ungdomar tar chansen att åka utomlands en period för att jobba. Precis som arbetsgivarna kan sökande gynnas av en rörlig arbetsmarknad. Det är lättare att få jobb i till exempel Norge och när man kommer hem är man mer konkurrenskraftig på arbetsmarkanden. Vi kan i många fall ge ekonomiskt stöd till den som vill jobba utomlands, bland annat till intervjuresor eller en Starta upp-peng, säger Anna Viklund.

Arbetslösheten högst i Vilhelmina, lägst i Robertsfors
Under februari fanns länets högsta arbetslöshet i Vilhelmina och Åsele, med 13,2 respektive 12,5 procent. Den lägsta arbetslösheten fanns i Robertsfors och Vindeln, med 7,1 procent vardera. I Lycksele var arbetslösheten 9,1 procent, i Skellefteå 9,2 procent och i Umeå 7,3 procent.

Kort om mars 2013
Siffror inom parentes är motsvarande nivå för ett år sedan.
1 372 personer fick arbete (1 205)
1 532 lediga jobb anmäldes (1 318)
11 002 personer, 16-64 år, var inskrivna och utan arbete (11 411)
3 083 ungdomar, 18-24 år, var inskrivna och utan arbete (3 315)
595 anmälde sig som arbetslösa (651)
111 varslades om uppsägning (168)
8,4 procent 16-64 år var arbetslösa
18,1 procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa

Nästa pressmeddelande om Arbetsförmedlingens månadsstatistik kommer 15 maj.

För kommentarer: Anna Viklund, arbetsförmedlingschef Skellefteå, 010-487 09 44, 070-371 19 90
Ytterligare information: Bo Gustavsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 15 87, 076-117 79 70
Presskontakt: Eva Antonsson, press- och informationsansvarig, 010-488 23 43, 072-518 70 70

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se