Länet ett av de starkaste i Sverige

Arbetsmarknaden är het i Västerbotten och behovet av arbetskraft är fortsatt mycket stort. Arbetslösheten är betydligt under riksgenomsnittet och fortsätter även att minska – till skillnad från riket i stort, där den hållit sig oförändrad.

I slutet av mars var 6,5 procent av den registerbaserade arbetskraften arbetslös i Västerbottens län, en minskning med 4 procent jämfört med mars 2016. Högkonjunkturen tillsammans med den starka befolkningsutvecklingen är de främsta orsakerna till detta enligt Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen i Västerbotten.

– Den starka konjunkturen leder till att företagen expanderar och behöver anställa fler, samtidigt som befolkningsökningen i länet leder till ökad konsumtion, större behov av bostäder och av offentliga tjänster som vård, skola och omsorg. Fler människor innebär alltid fler jobb, säger Agneta Tjernström.

Stora utmaningar trots positiv utveckling
I slutet av mars var 8 553 personer, eller 6,5 procent av den registerbaserade arbetskraften, arbetslösa i Västerbottens län. För utrikes födda personer är arbetslösheten fortfarande betydligt högre än för de svenskfödda. Nära en fjärdedel av den registerbaserade arbetskraften i gruppen, eller 22,7 procent, saknar arbete. Det kan jämföras med 4,7 procent för svenskfödda.

– Trots den positiva utvecklingen har vi också stora utmaningar, vilket inte minst gäller etableringsuppdraget och hur vi tar tillvara på den kompetens som finns bland de utrikes födda, säger Carola Larsson, arbetsförmedlingschef i Umeåregionen och talesperson för Västerbotten.

Färre ungdomar arbetslösa
Under månaden fick 1 127 personer arbete och av dessa var 19 procent, eller en femtedel, utrikes födda. Det är svårare för utrikes födda att få jobb vilket gör att andelen utrikes födda ökar stadigt bland de arbetslösa. En tredjedel av de arbetssökande är utrikes födda men gruppen utgör bara en femtedel av dem som fått jobb.

Antalet arbetslösa ungdomar var i mars 1 688, vilket motsvarar 10,3 procent av registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen. Det innebär en minskning med 19 procent jämfört med mars 2016.

Lägst arbetslöshet i Umeå och Sorsele
Länets lägsta arbetslöshet har Umeå och Sorsele med 5,3 respektive 5,0 procent. Högst var arbetslösheten i Åsele där 14,5 procent var inskrivna som arbetslösa i mars. Åsele är också den kommun där arbetslösheten har ökat mest jämfört med samma månad förra året.

I mars varslades 117 personer om uppsägning, vilket kan jämföras med samma månad i fjol då 31 personer varslades.

Kort om arbetsmarknaden för Västerbottens län, mars
Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2016.

  • 6,5 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 8 553 personer (8 906) varav 997 inom etablering (792).
  • 10,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,5).* Sammanlagt 1 688 personer (2 076) varav 205 inom etablering (156).
  • 4 178 personer var öppet arbetslösa (4 441) varav 715 inom etablering (541).
  • 4 375 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 465) varav 282 inom etablering (251).
  • 570 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (474) varav 60 inom etablering (43).
  • 1 127 personer fick arbete (1 108) varav 25 inom etablering (9).
  • 117 personer varslades om uppsägning (31).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för april publiceras den 10 maj kl. 8:00.


Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Carola Larsson, arbetsförmedlingschef i Umeåregionen och talesperson för Västerbotten, 010-486 58 85

För information: Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 03 87

Presskontakt: Eva Sandström, press- och informationsansvarig, 010-488 87 43

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se