Månadsstatistiken för Västerbottens län för april 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april månad i korthet för Västerbottens län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om april 2018, Västerbottens län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2017.)

  • 5,9 procent var inskrivna som arbetslösa (6,4).* Sammanlagt 7 830 personer
    (8 336) varav 928 inom etablering (1 003).
  • 8,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,7).* Sammanlagt 1 352 personer (1 577) varav 159 inom etablering (201).
  • 3 826 personer var öppet arbetslösa (4 097).
  • 4 004 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 239)
  • 552 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (429).
  • 894 personer fick arbete (1 003).
  • 43 personer varslades om uppsägning (47).

                *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för maj publiceras 14 juni kl. 8:00.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För mer information: Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 03 87

Presskontakt: Peter Lundberg, press- och informationsansvarig, 010-488 55 78

För mer information: Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 03 87

Presskontakt: Peter Lundberg, press- och informationsansvarig, 010-488 55 78

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se