Månadsstatistiken för Västerbottens län för januari 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Västerbottens län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om januari 2018, Västerbottens län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2017.)                            

  • 6,3 procent var inskrivna som arbetslösa (6,6).* Sammanlagt 8 396 personer (8 711) varav 721 inom etablering (943).
  • 9,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,8).* Sammanlagt 1 538 personer (1 786) varav 136 inom etablering (180).
  • 4 334 personer var öppet arbetslösa (4 502).
  • 4 062 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 209) varav 216 inom etablering (235).
  • 800 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (882).
  • 1 019 personer fick arbete (1 200) varav 26 inom etablering (24).
  • 14 personer varslades om uppsägning (43).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för februari publiceras 12 mars kl. 8:00.


Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag, en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren och en länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

För mer information: Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 03 87
Presskontakt: Eva Sandström, press- och informationsansvarig, 010-488 87 43

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se