Månadsstatistiken för Västerbottens län för maj

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för Västerbottens län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om maj 2018, Västerbottens län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2017.)

 • 5,6 procent var inskrivna som arbetslösa (5,9).* Sammanlagt 7 356 personer
  (7 752) varav 934 inom etablering (973).
   
 • 7,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,8).* Sammanlagt 1 217 personer (1 418) varav 156 inom etablering (191).
   
 • 3 541 personer var öppet arbetslösa (3 659).
   
 • 3 815 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 093)
 • 585 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (488).
 • 1 470 personer fick arbete (1 557).
 • 28 personer varslades om uppsägning (57).

                *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för juli publiceras 13 augusti 2018

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För mer information: Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 03 87

Presskontakt: Peter Lundberg, press- och informationsansvarig, 010-488 55 78

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se