Ökad långtidsarbetslöshet men färre varsel

I februari i år var 174 personer fler öppet arbetslösa jämfört med samma månad 2011. Men sett till summan av öppet arbetslösa och arbetssökande inskrivna i program med aktivitetsstöd blev resultatet istället en minskning av arbetslösheten med 197 personer. Antalet nyanmälda lediga platser till länets arbetsförmedlingar ökade endast marginellt med 2,3 procent. Långtidsarbetslösheten ökade dock med nästan 14 procent jämfört med samma månad i fjol, men antalet varslade minskade.

Färre arbetslösa och fler lediga jobb
I februari var 11 447 västerbottningar, av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, inskrivna som arbetssökande. Motsvarande siffra samma tid i fjol var 11 644 personer, det vill säga en minskning till årets februarimånad med 197 personer.
Antalet nya lediga platser, som lämnades in från arbetsgivarna till länets arbetsförmedlingar, ökade med blygsamma 2,3 procent, eller från 2 245 till 2 296, om man jämför februari förra året med samma månad i år.

Måttlig ökning av lediga platser
— Den tidigare kraftiga ökningen av nyanmälda lediga platser i januari klingade av i februari och har ersatts av en måttlig ökning. Det tyder bland annat på att de rekryteringar av sommarvikarier, som arbetsgivarna redan påbörjat, har stabiliserat efterfrågan på arbetskraft inför sommarsäsongen, förklarar Per Renström som är chef för Arbetsförmedlingen i Umeå arbetsmarknadsområde.
Av de nya lediga platser som anmäldes till arbetsförmedlingarna i februari avsåg nära hälften eller 46 procent vård och omsorg, knappt 19 procent finansiell verksamhet och företagstjänster, nära 10 procent utbildning. Resten fördelades relativt jämnt över tillverkning och utveckling, energi och miljö, offentlig förvaltning samt personliga och kulturella tjänster.

8,8 procent arbetslöshet i länet
Samtidigt som antalet lediga platser fortsatte att öka, om än i mycket liten skala, var antalet öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd 11 447 personer eller 8,8 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år i februari i år.
I februari 2011 registrerades 5 622 länsbor som öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Motsvarande siffra senaste februarimånaden var 5 796, eller en ökning med 175 personer. Det ger en öppen arbetslöshet i länet på 4,4 procent.

Färre varsel
Varslen om uppsägning minskade i februari i år då 76 personer varslades om uppsägning mot 89 samma tid i fjol.

Arbetslösheten högst i Åsele
Åsele hade länets högsta arbetslöshet i februari med 13,7 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år som endera var arbetslösa eller deltog i något arbetsmarknadspolitiskt program. Därefter följde Vilhelmina med 13,4 och Sorsele med 10,7 procent. Lägsta arbetslösheten noterades i Malå med 6,8 procent. Antalet personer i öppen arbetslöshet i mer än sex månader ökade från 1 248 personer i februari 2011 till 1 420 samma månad i år vilket är en ökning med 13,8 procent eller 172 personer.

För mer statistik från länet länka in direkt på http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se

För kommentarer:  Per Renström, arbetsförmedlingschef med områdesansvar för Umeå arbetsmarknadsområde, tel 010-486 88 64, mobil 070-652 36 64
För information:  Bo Gustavsson, analytiker, tel 010-486 15 87, mobil 076- 11 77 970
Presskontakt:  Lars Pousette, informations- och pressansvarig, tel 010-486 87 45,
mobil 070-583 42 37

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se