10 procent färre arbetslösa än för ett år sedan

Arbetslösheten fortsätter minska i Västernorrland. I augusti var knappt 10 800 personer inskrivna som arbetssökande vid länets arbetsförmedlingar. Det är drygt 1 200 färre än för ett år sedan.

Inflödet i arbetslöshet har under årets åtta första månader minskat med i genomsnitt 11 procent jämfört med samma period 2013. Störst har minskningen varit bland funktionsnedsatta (27 procent) och ungdomar (20 procent) medan inflödet istället har ökat med 6 procent bland utomeuropeiskt födda personer.

– Att vi får färre nyinskrivna tyder på att vi har en positiv utveckling på arbetsmarknaden vilket innebär att fler lättare får jobb. En annan anledning kan vara att man passar på att studera för att höja sin kompetens istället för att bli arbetsökande säger Marie-Louise Ek, arbetsförmedlingschef i Sundsvall och Ånge.

Positiv utveckling

I jämförelse med övriga län var utvecklingen i Västernorrland bra under augusti då arbetslösheten sjönk med 1,0 procentenheter. Endast Norrbottens och Kronbergs län hade en större förbättring.

Inflödet i arbetslöshet skiljer sig åt mellan länets kommuner och har under den senaste 8-månadersperioden minskat mest i Timrå där 21 procent färre har skrivit in sig som arbetslösa under perioden.

En annan kommun i länet som utmärker sig är Örnsköldsvik där arbetslösheten totalt sett sjunkit rejält jämfört med för ett år sedan, -1,4 procentenheter.
När det gäller arbetslösa ungdomar är det framför allt i Timrå som förbättringen är tydligast. Jämfört med för ett år sedan var ungdomsarbetslösheten 6,1 procentenheter lägre i augusti.

– Vi har en bra dialog med både ungdomarna och de lokala arbetsgivarna samt Timrå kommun vilket resulterar i många anställningar. Men det som är mest tillfredsställande är att många personer med långa tider i arbetslöshet nu går till jobb säger Mikael Eriksson, arbetsförmedlingschef i Timrå.

Stora skillnader mellan länets kommuner

Länets högsta arbetslöshet hittas i Sollefteå med 11,2 procent. Lägst var arbetslösheten i Örnsköldsvik, 7,9 procent. Arbetslösheten minskade i samtliga kommuner förutom Kramfors och Härnösand som ökade med 0,2 procentenheter.

När det gäller ungdomar 18-24 har Sollefteå och Kramfors de största arbetslöshetstalen, 26,1 respektive 25,2 procent. Lägst var ungdomsarbetslösheten i Sundsvall och Örnsköldsvik med 18,1 respektive 19,8 procent.
Den totala arbetslösheten i riket låg i slutet av månaden på 7,8 procent. Rikets siffra på ungdomsarbetslöshet var i slutet av augusti 15,2 procent.

Personer berörda av varsel

Under augusti månad varslades 91 personer i länet om uppsägning, vilket är en ökning från samma månad 2013 då 43 personer varslades.

Kort om Västernorrland i augusti
Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

  • 1 180 personer fick arbete (1 435)
  • 904 lediga platser (1 355)
  • 10 782 personer var inskrivna som arbetslösa (12 029)
  • 2 799 ungdomar 18-24 år som var inskrivna som arbetslösa (3 326)
  • 91 personer varslades om uppsägning (43)
  • 9,1 procent var arbetslösa (10,1)
  • 20,4 procent ungdomar 18-24      år var arbetslösa (24,2)

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

För kommentarer: Marie-Louise Ek, arbetsförmedlingschef, 010-486 24 38
För information: Agneta Tjernström, analytiker, 010-487 03 87
Presskontakt: Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Man passerar på att höja sin kompetens istället för att bli arbetsökande
Marie-Louise Ek