Arbetsförmedlingens förnyelseresa

Den 9 november arrangerar Arbetsförmedlingen ett frukostseminarium för att berätta om det förnyelsearbete vi befinner oss mitt i och ge exempel på hur förnyelseresan ser ut i Västernorrland. Det övergripande målet är att uppnå både ökad kund- och samhällsnytta.

Vi inom Arbetsförmedlingen är inne i ett omfattande och långsiktigt förnyelsearbete. Vi vill gå från att vara en myndighet med lågt förtroende till att bli en modern, flexibel myndighet som möter kunderna på deras villkor och där de befinner sig.

Det innebär bland annat en satsning på digitalisering av våra tjänster som möjliggör fler arbetsgivarkontakter och ett mer kvalitativt stöd till de arbetssökande som har störst behov.

– Vi ska bli bättre på service till våra kunder, säger Christina Storm Wiklander, marknadsområdeschef Södra Norrland.

Program

  • De stora dragen i Arbetsförmedlingens förnyelseresa
  • Exempel på hur vi jobbar med förnyelseresan i Sundsvall
  • Rundvandring i utställning om förnyelseresan

Tid: onsdag 9 november kl. 8–9, frukost serveras från kl. 7.30

Plats: Hotell Södra Berget, Södra Stadsberget 1, Sundsvall

Medverkande

Christina Storm Wiklander, marknadsområdeschef Södra Norrland
Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef Sundsvall

Efter frukostseminariet, kl. 9–10, finns Christina Storm Wiklander och Therese Sjögren tillgängliga för intervjuer.

Välkommen!

För kommentarer och mer information:
Christina Storm Wiklander, chef Arbetsförmedlingen Södra Norrland, 010-486 98 58
Therese Sjögren, chef Arbetsförmedlingen Sundsvall, 010-488 57 92
Presskontakt:
Lotta Edman, 010-488 54 21 

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera