Arbetslösheten fortsätter nedåt

Arbetslösheten i Västernorrland fortsätter nedåt. Både den totala arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten minskade under mars månad.

Jämfört med mars 2014 har arbetslösheten minskat i samtliga län i landet förutom Gävleborgs, Blekinge och Kronobergs län. De län som arbetslösheten minskat mest i är Västerbotten, Örebro och Västernorrland som samtliga hade 0,7 procentenheter lägre arbetslöshet jämfört med för ett år sedan. Arbetslösheten i Västernorrland är nu 9,4 procent och i riket som helhet ligger den på 7,9 procent.

Alla länets kommuner, förutom Härnösand, har lägre arbetslöshet än i mars 2014. De kommuner där arbetslösheten minskat mest är Timrå och Örnsköldsvik.
Sollefteå har högst arbetslöshet med 12,6 procent och därefter kommer Härnösand med 11,3 procent. Sundsvall och Örnsköldsvik har länets lägsta arbetslöshet med 8,8 respektive 7,9 procent.

Arbetslösa ungdomar

Ungdomsarbetslösheten är lägre i samtliga länets kommuner jämfört med för ett år sedan. Största förbättringen hittas i Sollefteå, -5,5 procentenheter, eller 62 personer. Lägst är ungdomsarbetslösheten i Örnsköldsvik, 16,6 procent.
För länet som helhet sjönk ungdomsarbetslösheten till 18,6 procent att jämföra med rikets 13,6 procent.
Vi är inne i en tidpunkt då det är stor aktivitet på arbetsmarknaden. Det är många platstillsättningar av vikarier och andra sommarjobb men det finns fortfarande många jobb, exempelvis inom vården, som är lediga. Och för den som inte vet vad man ska göra till sommaren är det hög tid, sommarjobb ska man söka medan man fortfarande har vinterjackan på säger Per Renström, chef för Arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik.

Få varslade i mars

I mars månad varslades 121 personer i länet om uppsägning, vilket kan jämföras med 41 personer under mars 2014. Trots att detta är en kraftig ökning kan nivåerna ändå inte anses vara höga jämfört med varselvågen 2009 då det i mars i genomsnitt varslades 300 personer per månad.
– När en arbetsplats drabbas av större varsel har vi en tät dialog med företaget och åker ut på besök på arbetsplatsen för att informera de varslade om vilket stöd vi kan erbjuda, säger Per Renström.

  
Kort om mars månad 2015, Västernorrlands län (Inom parentes anges motsvarande siffror för mars månad 2014)       
  • 9,4 procent var inskrivna som arbetslösa (10,2)*
  • 18,6 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (21,8)**
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 11 200 personer (12 100)
  • 1 200 personer fick arbete (1 400)
  • 600 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (600)
  • 2 700 nya lediga platser anmäldes (1 500)
  • 120 personer varslades om uppsägning (40)
*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år      

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).
Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

För kommentarer: Per Renström, arbetsförmedlingschef, 010-486 88 64
För information: Agneta Tjernström, analytiker, 010-487 03 87
Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Vi är inne i en tidpunkt då det är stor aktivitet på arbetsmarknaden
Per Renström