Arbetsmarknadsläget i Västernorrland april 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik i korthet för Västernorrlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om april 2018, Västernorrland län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för månad år)

  • 8,3 procent var inskrivna som arbetslösa (8,9).* Sammanlagt 9 903 personer (10 632) varav 1 394 inom etablering (2 047).
  • 11,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,1).* Sammanlagt 1 504 personer (1 828) varav 242 inom etablering (412).
  • 4 933 personer var öppet arbetslösa (5 518).
  • 4 970 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 114) varav 746 inom etablering (713).
  • 545 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (524).
  • 1 167 personer fick arbete (1 066) varav 46 inom etablering (40).
  • 34 personer varslades om uppsägning (106).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för majmånad publiceras 14 juni kl. 8:00

För kommentarer: Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef, 010-488 57 92

För information: Martin Gandal, arbetsmarknadsanalytiker 010-486 04 44
Presskontakt: Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40
Följ oss på Twitter: @PressAf

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se