Efterfrågan på arbetskraft ökar

De starka konjunkturen märks tydligt i Västernorrland. Antalet nyanmälda platser fortsätter att öka och varslen sjunker markant. Flest nyanmälda platser finns inom finansiell verksamhet och företagstjänster, vård och omsorg samt utbildning. 

– I juli hade vi drygt 600 nya platser att förmedla vilket är cirka 120 fler än samma månad förra året säger Marie-Louise Ek, Arbetsförmedlingschef med områdesansvar i Sundsvall. Det innebär att antalet nyanmälda platser har ökat med nästan 25 procent och dessa platser behövs verkligen då vi fortfarande har landets näst högsta arbetslöshet. Men det är glädjande att se att den sjunker snabbare hos oss än i flera andra län.

Antal personer som varslas om uppsägning minskar stadigt. Under juli varslades 61 personer om uppsägning i länet och motsvarande siffra under juli förra året var 113 personer. Sammantaget varslades 499 personer januari till juli år, att jämföra med motsvarande tid förra året då 1 305 personer varslades.

– Ett annat positivt tecken är att personer med deltids- eller timanställning och är inskrivna på Arbetsförmedlingen sjunker. Det tolkar jag som att arbetsgivarna ser ljust på framtiden och väljer att erbjuda tillsvidareanställning i högre grad nu än för ett år sedan säger Marie-Louise Ek

I slutet av juli var den totala arbetslösheten i länet knappt 12 000 personer vilket motsvarar 8,0 procent av befolkningen 16-64 år, en sänkning med drygt 1 500 personer jämfört med juli 2010. Riksgenomsnittet under samma månad för den totala arbetslösheten var 6,1 procent.

– Våra resurser ska främst användas till de som har svag ställning på arbetsmarknaden och därför är det glädjande att se att nystartsjobben ökar kraftigt. I juli månad hade över 1 500 personer ett nystartsjobb och det är en ökning med 25 procent jämfört med juli 2010 konstaterar Marie-Louise Ek.

– Arbetslösheten bland ungdomar är fortfarande oroväckande hög i länet men den minskar i samtliga kommuner noterar Marie-Louise Ek. I korthet handlar det om ett mycket gott samarbete med kommun och näringsliv och en vilja hos aktörerna att stödja ungdomsgruppen för att ge dem möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Goda exempel på detta hittar vi i Sollefteå och Timrå.

Fakta

Från och med den 2 februari 2011 ändrar Arbetsförmedlingen benämningen på begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån SCB, som är den myndighet som presenterar den officiella arbetslöshetsstatistiken, också använder termen arbetslösa men definierar den på ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter byter vi därför benämning.

Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa förblir densamma som vår tidigare definition av arbetslösa nämligen arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

För kommentarer: Marie-Louise Ek, Arbetsförmedlingschef med områdesansvar, 010-486 24 38

För information: Anna-Lena Arvidsson, Arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 07 97


Presskontakt: Urban Isberg, Informatör, 010-486 46 40

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar