Efterfrågan på arbetskraft ökar och få personer varslas om uppsägning

Under februari var det en kraftig ökning av lediga platser på länets arbetsförmedlingar. Närmare 2 200 nya lediga jobb fanns att söka och av dessa var knappt hälften semestervikariat.

Under månaden anmäldes 2 194 nya platser till länets arbetsförmedlingar vilket var närmare 700 fler än i februari 2011. Efterfrågan på arbetskraft var särskilt stor inom utbildning, vård och omsorg samt finansiell verksamhet
– Det är tillfredsställande att vi har så många lediga platser eftersom länets arbetslöshet fortfarande är bland de högsta i landet. E
tt semestervikariat kan vara en utmärkt möjlighet för en ungdom att få i en fot på arbetsmarknaden säger Marie-Louise Ek, Arbetsförmedlingschef med områdesansvar i Sundsvall.

Något färre fick arbete

Av samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Västernorrlands län påbörjade
1 366
personer någon form av arbete under januari månad vilket är 63 färre än för ett år sedan. Av dem som fick arbete var 394 ungdomar, 188 utrikesfödda och 160 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Under februari varslades 21 personer om uppsägning jämfört med 53 för ett år sedan.
– Antalet varslade om uppsägning är fortfarande låg. Dock är trenden att allt fler nyanmäler sig som arbetslösa och för tredje månaden i rad ökar antalet nyinskrivna arbetslösa i jämförelse med samma tidsperiod året innan
konstaterar Marie-Louise Ek.

Totalt inskrivna arbetslösa något färre, men gapet minskar

I slutet av februari var den totala arbetslösheten i länet 13 685 personer vilket motsvarar 11,3 procent av den registerbaserade arbetskraften (se faktaruta), en minskning med 393 personer eller 2,8 procent jämfört med februari 2011. Riksgenomsnittet under samma månad för den totala arbetslösheten var 8,7 procent. Störst var arbetslösheten i Härnösand, 13,4 procent, medan Sundsvall och Ånge har den lägsta med 10,8 procent.

– Tendensen är dock att nedgången i arbetslöshet avtar alltmer. Personer som varit utan arbete i mer än 2 år hade ökat med 5,1 procent jämfört med februari 2011 och med en försämrad arbetsmarknad i sikte kan det befaras att antalet långtidsarbetslösa fortsätter öka säger Marie-Louise Ek.

Fler arbetslösa ungdomar

Arbetslösheten i gruppen 18-24 år var i januari 27,4 procent vilket är
knappt 10 procentenheter högre än riksgenomsnittet för gruppen. Högst arbetslöshet bland ungdomar har Kramfors, 32,1 procent medan den var lägst i Härnösand med 22,7 procent.
– För tredje månaden i följd är det fler arbetslösa ungdomar än jämfört med samma period för ett år sedan och det är en bekymmersam trend för länet som helhet. Ser man till enskilda kommuner så är det dock positiva signaler från Sollefteå, Ånge och Härnösand där ungdomsarbetslösheten är lägre nu än för ett år sedan säger Marie-Louise Ek.

– När arbetsmarknaden sviktar och efterfrågan på arbetskraft avtar är det oftast nytillträdande på arbetsmarknaden som drabbas först kommenterar Marie-Louise Ek.

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa - de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

För kommentarer länet: Marie-Louise Ek, Arbetsförmedlingschef med områdesansvar Sundsvall, 010-486 24 38

För kommentarer Örnsköldsvik: Fredrika Henriksson, Arbetsförmedlingschef i Sollefteå, 010-486 42 02

För information: Anna-Lena Arvidsson, Arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 07 97


Presskontakt:
Urban Isberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar