Ett 100 tal ungdomar söker jobb i Trondheim

Den 5:e mars anordnar den norska arbetsförmedlingen NAV en jobbmässa för att rekrytera arbetskraft till Trondheimsregionen och intresset bland arbetsgivarna att anställa svenska ungdomar är väldigt stort.

Trondheimsregionen har, även med norska mått mätt, en mycket god arbetsmarknad med en arbetslöshet om cirka 2 procent. Då arbetsmarknadsläget i Västernorrland är betydligt sämre, framför allt för ungdomar, väljer många ungdomar att undersöka jobbmöjligheterna i Norge istället.
– Arbetsförmedlingarna i Sundsvall, Timrå, Härnösand och Ånge anordnar resan via tåg och buss till Trondheim och vi bedömer att intresset är stort säger Lars Nilsson, arbetsförmedlare och planeringsansvarig vid Arbetsförmedlingen i Sundsvall. Ingen blir anvisad att åka på jobbmässan utan det är bara de som verkligen är intresserade och motiverade som åker med. Resan startar i gryningen och vi beräknar vara tillbaka i Sundsvall sent på kvällen så det blir en lång men förhoppningsvis givande dag.

Från den norska arrangörens sida räknar man med att ett 30 tal arbetsgivare medverkar för att marknadsföra sina lediga jobb vilka är inom bland annat vård och omsorg, bygg, industri samt olika bemanningsföretag.

– Vi har den näst högsta arbetslösheten i landet bland ungdomar så detta är en bra möjlighet att bryta sin arbetslöshet. Gruppen är dessutom relativt sett lättrörlig så jag har stora förhoppningar på ett bra utfall av jobbmässan säger Marie-Louise Ek, Arbetsförmedlingschef med områdesansvar i Sundsvall.

Jobbmässan i Trondheim sker inom ramen för EURES, se faktaruta nedan.

Fakta om EURES

Eures består av ett personligt nätverk med över 800 Eures-rådgivare över Europa, varav ca 50 i Sverige. Eures är också Eures-portalen, en webbplats med information och råd, och genom den kan arbetssökande hitta jobb i och arbetsgivare rekrytera personal från 31 länder.
I Eures-nätverket ingår även andra lokala och regionala organ som berörs av sysselsättningsfrågor, till exempel fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och lokala och regionala myndigheter.
Eures spelar en allt viktigare roll när det gäller att påvisa överskott och brist på arbetskraft inom olika branscher och bemästra flaskhalsar i fråga om kvalifikationer. Nätverket hjälper också till att förbättra anställbarheten, framför allt för ungdomar genom att de får möjlighet att skaffa sig arbetslivserfarenhet utomlands. Eures bidrar också till att skapa en gemensam europeisk arbetsmarknad. Eures samordnas av Europeiska kommissionen.

För information: Lars Nilsson, arbetsförmedlare, 010-486 59 75
Presskontakt:
Urban Isberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera