Få varsel och många lediga jobb

I februari varslades endast 27 personer om uppsägning att jämföra med över 100 personer vid samma tidpunkt förra året. Antalet nya lediga platser ökade 50 procent jämfört med för ett år sedan.

Det anmäls många lediga jobb inom vård och omsorg, handel samt som försäljare. Det är konsekvenserna av det pågående generationsskiftet vi ser, och vi får signaler från arbetsgivarna om rekryteringssvårigheter för vissa yrken. En dryg tredjedel av de lediga jobben var ferieplatser och för unga eller andra som står inför ett karriärval kan det vara något att hålla i åtanke säger Marie-Louise Ek, arbetsförmedlingschef i Sundsvall och Ånge.

Fick arbete

I februari påbörjade 1 385 arbetssökande någon form av arbete vilket är i stort sett samma antal som för ett år sedan.

Något färre är arbetslösa

12 574 personer var inskrivna som arbetslösa i februari, jämfört med drygt 13 000 i februari 2013. I förhållande till den registerbaserade arbetskraften var 10,5 procent i Västernorrland arbetslösa i slutet av förra året. I riket som helhet var 8,5 procent arbetslösa. Arbetslösheten sjönk något mer i länet än i riket. Länets högsta arbetslöshet hittas i Sollefteå, 13,4 procent. Lägst var arbetslösheten i Örnsköldsvik, 9,6 procent. Arbetslösheten minskade i samtliga kommuner förutom Kramfors som ökade med 0,7 procentenheter.

Fortsatt positivt för ungdomar

Bland ungdomarna fortsatte den positiva trenden med minskande arbetslöshet.
Cirka 3 200 personer i åldern 18 till 24 var arbetslösa i februari, vilket är nära 250 färre än för ett år sedan. Andelen på 22,7 procent är en minskning med 2,1 procentenheter jämfört med februari 2013. Minskningen är kraftigare än rikets. Även bland ungdomarna minskade antalet som varit utan arbete en längre tid.
Arbetsförmedlingen liksom kommunerna och andra aktörer i samhället jobbar hårt för att minska ungdomsarbetslösheten. Därför är det glädjande att se den positiva trenden säger Marie-Louise Ek.

Jobbmöjligheter i Västernorrlands län

Trots att sysselsättningen inte ökar så mycket har arbetsgivarna ständigt behov av att rekrytera. I Västernorrland finns det många yrkesgrupper som är mycket efterfrågade och som arbetsgivarna har stora problem att hitta. Några exempel på detta är specialistsjuksköterskor, läkare, förskollärare, kockar, maskiningenjörer, systemutvecklare och lastbilsmekaniker.

Totalt sett finns nära 40 olika yrken med mycket goda jobbmöjligheter i Västernorrlands län. I nästan lika många yrken finns det dock betydligt fler sökande än det finns jobb och jobbmöjligheterna i dessa yrken är mer begränsade.

Läs om de heta och lite kallare yrkena i Jobbmöjligheter för Västernorrlands län 2014.

Kort om februari
Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.
 • Personer fick arbete                            
       1 385 (1 381)
 • Lediga platser
       1 735 (1 159)
 • Personer var inskrivna som arbetslösa                    
       12 574(13 044)
 • Ungdomar 18-24 år som var inskrivna som arbetslösa
       3 209 (3 452)
 • Varslades om uppsägning                  
       27 (105)
 • Procent var arbetslösa                        
       10,5 (10,8)
 • Procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa
       22,7 (24,8)

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).
Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

För kommentarer: Marie-Louise Ek, arbetsförmedlingschef i Sundsvall och Ånge, 010-486 24 38
För information: Agneta Tjernström, analytiker, 010-487 03 87
Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Arbetsförmedlingen liksom kommunerna och andra aktörer i samhället jobbar hårt för att minska ungdomsarbetslösheten
Marie-Louise Ek