Från utbildning till jobb

Den 20 mars anordnar Mittuniversitetet tillsammans med Arbetsförmedlingen en information riktad till personer som funderar på att börja studera på högskola/universitet.

– Under dagen ger vi information om vilka studievägar som finns och vilka möjligheter de ger för jobb i framtiden. Besökarna får träffa studenter samt lärare som berättar om utbildningarna och vilka jobb de kan leda till säger Conny Larsson, arbetsförmedlingens representant under dagen.

Exempel på utbildningar som är på plats under dagen är:
Lärarutbildningen, Beteendevetenskapligt program, Sjuksköterskeutbildningen, Programmet för psykisk ohälsa - särskild komplicerad problematik, Civilingenjörer, Humaniora (svenska, engelska, historia, religion), Samhällsvetarprogrammet, Energiingenjör, Elkraftingenjör, Avancerad processoperatör/tekniker, Socionomprogrammet.
Med och informerar är även CSN, Vuxenutbildningen och Tria.

– Vi ser klara kopplingar mellan utbildningsnivå och arbetslöshet konstaterar Marie-Louise Ek, arbetsförmedlingschef med områdesansvar i Sundsvall. Personer som endast har förgymnasial utbildning har svårare att få jobb än de som har eftergymnasial utbildning eller högskola. Aktiviteten är därför ett utmärkt tillfälle att hitta en utbildning som stärker personens konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Datum:        20 mars
Kl:                                      10:30 – 14:00
Plats:                                 Mittuniversitetet, Campus Sundsvall

För kommentarer:

Conny Larsson, arbetsförmedlare, 010-487 49 49
Marie-Louise Ek, arbetsförmedlingschef med områdesansvar, 010-486 24 38


Presskontakt: Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera