Goda exempel för en fortsatt gynnsam arbetsmarknad

Fredag 9 mars samlas arbetsmarknadsrådet för att fortsätta utveckla de goda exempel man tidigare tagit fram i syfte att stärka arbetsmarknaden i regionen.

– Inom Arbetsmarknadsområde Sundsvall har vi ett väl fungerande arbetsmarknadsråd. Avsikten med detta råd är att på ett strategiskt plan ge en möjlighet att diskutera och påverka samhällsutvecklingen i området och att samverka kring olika frågor som rör arbetsmarknaden säger Marie-Louise Ek, Chef Arbetsmarknadsområde Sundsvall tillika ordförande i arbetsmarknadsrådet.

– Rådets roll är att vara ett forum för diskussion om hur den statliga arbetsmarknadspolitiken bättre kan anpassas till de lokala förutsättningarna och behoven. Det krävs en samsyn och en samverkan på lokal nivå mellan olika aktörer när det gäller viktiga frågor för att lyckas säger Marie-Louise Ek.

Efter mötet finns möjlighet för press och media att intervjua nyckelpersoner i arbetsmarknadsrådet.

Tid: 9 mars klockan 13.00

Plats: Söråkers Herrgård

Medverkande:

Marie-Louise Ek, ordförande i arbetsmarknadsrådet
Anders Byqvist, Härnösand, Integrationsutskottet
Hans Forsberg, Sundsvall, Kompetensförsörjningsutskottet
Jan-Christer Jonsson, Timrå, Ungdomsutskottet
Ingrid Isidorsson, sektionschef Arbetsförmedlingen i Sundsvall
Håkan Strandell, chef Arbetsförmedlingen i Ånge
Sverker Bodevärn, sektionschef Arbetsförmedlingen i Sundsvall

Välkomna!!

Fakta om arbetsmarknadsrådet

Arbetsförmedlingen bjuder fyra till fem gånger per år in till ett arbetsmarknadsråd med politiker och tjänstemän från kommunerna inom Arbetsmarknadsområde Sundsvall, det vill säga kommunerna Härnösand, Timrå, Sundsvall och Ånge. Det lokala näringslivet i regionen samt fackliga parter, ett flertal andra myndigheter finns även de representerade i rådet. Rådet inom Arbetsmarknadsområde Sundsvall har således en bred representation med en bra mix mellan näringsliv, offentlig sektor och fackliga organisationer.

För kommentarer: Marie-Louise Ek, Arbetsförmedlingschef med områdesansvar Sundsvall, 010-486 24 38


Presskontakt:
Urban Isberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera