Kort om länets arbetsmarknad

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik i korthet. Bifogat finns även kartor med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet samt i riket. Mer statistik hittar du på Arbetsförmedlingens hemsida.

Kort om arbetsmarknaden för Västernorrlands län, januari 2018

Kort om arbetsmarknaden för Västernorrland, januari

Inom parentes anges motsvarande siffror för samma månad föregående år.

  • 9 procent var inskrivna som arbetslösa (9,1).* Sammanlagt 10 789 personer (10 849) varav 1 433 inom etablering (2021).

  • 13 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,1).* Sammanlagt 1 681 personer (1 979) varav 264 inom etablering (402).

  • 5 605 personer var öppet arbetslösa (5 777).
  • 5 184 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 072) varav 646 inom etablering (682).

  • 728 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (739).

  • 1 052 personer fick arbete (977) varav 35 inom etablering (36).
  • 51 personer varslades om uppsägning (23).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef, 010-488 57 92
För information: Martin Gandal, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 04 44
Presskontakt: Lotta Edman Ragnarsson, pressansvarig 010-488 54 21
Följ oss på Twitter: @PressAf

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se