Många feriejobb finns att söka

Under januari anmäldes nästan 1 700 lediga jobb till länets arbetsförmedlingar vilket är närmare 200 fler än för ett år sedan. Branscher som ökade efterfrågan på arbetskraft var handel, personliga- och kulturella tjänster samt transport.

– Över 600 av de lediga jobben som kom in i januari var semestervikariat och främst inom vård och omsorg samt tillverkningsindustrin. Dessa jobb lämpar sig bra för ungdomar för att få referenser och nya erfarenheter säger Marie-Louise Ek, arbetsförmedlingschef i Sundsvall.

Totala arbetslösheten sjönk
I slutet av januari var den totala arbetslösheten i länet drygt 13 000 personer vilket motsvarar 11,0 procent av den registerbaserade arbetskraften (se faktaruta), en minskning med närmare 500 personer jämfört med januari 2012. I riket steg arbetslösheten med 0,2 procentenheter till 8,9 procent. Drygt 1 400 personer fick någon form av jobb i januari och av dem var det 413 ungdomar, 181 utrikesfödda samt 168 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

– Jämfört med riket har vi fortfarande hög arbetslöshet i Västernorrland säger Marie-Louise Ek. Men det är glädjande att se att fler har fått arbete inom några av våra prioriterade grupper, ungdomar och utrikesfödda.
Länets högsta arbetslöshet hittas i Ånge, 14,1 procent, lägst var det i Sundsvall, 10,4 procent.

Lägre arbetslöshet bland ungdomar
Vad gäller arbetslöshet bland ungdomar så sjönk även den, noteringen för januari var 25,5 procent för länet. Andelen arbetslösa ungdomar har minskat mest i Norrbotten och Västernorrland jämfört med övriga län, en minskning med 2,8 respektive 2,0 procentenheter. Största förbättringen i länet återfinns i Timrå, -5,1 procentenheter. Högst arbetslöshet bland unga var det i Ånge där 32,8 procent saknade jobb.

I riket steg ungdomsarbetslösheten med 0,4 procentenheter till 18,2 procent.
– Vi gör ett bättre resultat än riket som helhet när det gäller att sänka ungdomsarbetslösheten. Vi ser även att ungdomar med långa inskrivningstider minskar. Detta är resultatet av ett gott samarbete med det lokala näringslivet och våra kommuner säger Marie-Louise Ek.

Personer berörda av varsel

Antal personer som drabbades av varsel ökade med 85 personer jämfört med för ett år sedan. Det är viktigt att ha i åtanke att det visat sig att endast sex av tio lagda varsel brukar leda till uppsägning. Av dessa är det en mindre del som resulterar i arbetslöshet.
– De flesta som blir uppsagda får nytt jobb innan uppsägningen träder i kraft och cirka 20 procent av de som varslas om uppsägning blir alltså arbetslösa, kommenterar Marie-Louise Ek.

Kort om januari

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

  • 1 426 personer fick arbete (1 386)
  • 1 694 lediga jobb anmäldes (1 515)
  • 13 312 personer var inskrivna som arbetslösa (13 795)
  • 3 592 ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (3 909)
  • 133 varslades om uppsägning (48)
  • 11,0 procent var arbetslösa (11,4)
  • 25,5 procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa (27,5)

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html

För kommentarer länet: Marie-Louise Ek, Arbetsförmedlingschef Sundsvall, 010-486 24 38
För information: Timo Mulk-Pesonen, Arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 73 86
Presskontakt: Urban Isberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se