Nya levnadsvanor ger nya möjligheter

Den 25 februari startar Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Sundsvalls kommun ett samarbete, Krami Sundsvall, vilket syftar till att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer som har varit eller är i kontakt med kriminalvården.

Målet för Krami är att deltagarna ska:

  • Finna, få och behålla ett arbete
  • Leva ett laglydigt liv
  • Bli självförsörjande och bli delaktiga i nya sociala sammanhang

Samverkan mellan Kommun, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen ger bättre förutsättningar att lyckas med denna målsättning och därmed minska återfallen i brott genom att bryta ett socialt mönster.

– Sveriges första Krami-projekt startade i Malmö 1980 och finns på ett femtontal orter i landet. Nu har vi fått samma möjlighet även här i Sundsvall. Vi driver denna verksamhet under två år på prov och börjar med 6-8 deltagare säger Sara Nilsson, Arbetsförmedlingens representant i verksamheten.

Samarbetets bemanning är en Socialsekreterare, en Frivårdsinspektör och en Arbetsförmedlare, det vill säga en person ur respektive organisation.

– Vi går in i samarbetet med våra respektive kompetenser och tillsammans har vi då det som behövs för att hjälpa deltagarna att bryta osunda mönster säger Sara Nilsson.

På en gemensam pressträff berättar vi mer om samarbetet.

Datum:       21 februari

Tid:            14.00

Plats:          Fillanvägen 8 i Sundsvall

Förutom respektive organisations representant i Krami träffar ni:

Per-Erik Gustafsson, Kriminalvårdens regionchef

Bengt-Olov Carlsson, Kriminalvårdschef

Mohsen Latifi, sektionschef Arbetsförmedlingen i Sundsvall

Välkomna!

För kommentarer: Sara Nilsson, Arbetsförmedlare, 010-486 71 55

Presskontakt: Urban Isberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar