Ökning av nya lediga platser och relativt låg varselnivå

Arbetslösheten i slutet av oktober var i något lägre än för ett år sedan. Antalet lediga platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar ökade med 21 procent jämfört med för ett år sedan.

– I oktober hade vi närmare 1 000 nya lediga platser att förmedla. Dessutom har det sedan i mars varit fler lediga platser än jämfört med samma månad året innan. Att arbetsgivarna har ökade rekryteringsbehov är mycket positivt säger Marie-Louise Ek arbetsförmedlingschef i Sundsvall och Ånge.

Fler lediga platser

Av de 979 nya lediga jobben i länet fanns över hälften (59 procent) av platserna inom den privata tjänstesektorn. Den bransch som står för den största andelen privata tjänstejobb är finans- och företagstjänster, här finns 42 procent av alla nya lediga jobb i länet. En tredjedel av de lediga platserna, 327 stycken, fanns inom utbildning, vård/omsorg och offentlig förvaltning. Flest var det i vård/omsorg med 193 platser. Under oktober anmäldes även 25 platser i tillverkningsindustrin och 41 inom byggbranschen.
I oktober påbörjade 1 592 arbetssökande någon form av arbete, i stort sett samma antal som för ett år sedan. Varslen i oktober var i stort sett på samma nivå som för ett år sedan.
– Det är glädjande att se att varseltalet för oktober ligger på en relativt sett rimlig nivå och med hopp om att antalet varsel stabiliseras på låga nivåer framöver säger Marie-Louise Ek.

Totala arbetslösheten något lägre

I slutet av oktober var den totala arbetslösheten i länet drygt 12 100 personer vilket motsvarar 10,2 procent av den registerbaserade arbetskraften, en minskning med 143 personer jämfört med för ett år sedan. Den totala arbetslösheten i riket totalt uppgick i oktober till 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften.
Länets högsta arbetslöshet hittas i Sollefteå, 12,2 procent. Lägst var arbetslösheten i Örnsköldsvik, 9,6 procent.
– Arbetslösheten är oförändrad eller lägre i samtliga kommuner förutom Ånge och Kramfors där den steg med 0,5 respektive 0,2 procentenheter säger Marie-Louise Ek.

Hög ungdomsarbetslöshet

Arbetslösheten bland våra ungdomar 18-24 år är fortfarande hög i länet och uppgår till 24,1 procent att jämföra med rikets 17,4 procent. Länets högsta ungdomsarbetslöshet hade Sollefteå med 29,5 procent medan den var lägst i Härnösand, 21,7 procent. Största förbättringen hittas i Härnösand där andelen arbetslösa ungdomar sjönk med 3,4 procentenheter jämfört med för ett år sedan. I antal personer motsvara det 27 stycken.

Arbetsökande i arbete med stöd

I oktober befann sig 3 076 arbetssökande i arbete med stöd, vilket motsvarar en ökning på 13 procent jämfört med oktober 2012. Av de 3 076 personerna var 302 ungdomar.

– Det är glädjande att se att arbetsgivarna i högre grad nu än för ett år sedan ser och nyttjar kompetensen och kraften hos personer som, av olika anledningar, har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden säger Marie-Louise Ek.

Kort om oktober
Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

 • Personer fick arbete                            
       1 592 (1 600)
 • Lediga jobb anmäldes                         
       979 (811)
 • Personer var inskrivna som arbetslösa                    
       12 122 (12 265)
 • Ungdomar 18-24 år som var inskrivna som arbetslösa
       3 317 (3 518)
 • Varslades om uppsägning                  
       112 (118)
 • Procent var arbetslösa                        
       10,2 (10,3)
 • Procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa
       24,1 (25,5)

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

För kommentarer: Marie-Louise Ek, arbetsförmedlingschef   i Sundsvall och Ånge, 010-486 24 38
För information: Agneta Tjernström,   analytiker, 010-487 03 87
Presskontakt: Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

I oktober hade vi närmare 1 000 nya lediga platser att förmedla
Marie-Louise Ek