Samarbete för kompetensförsörjning

”Genom att samarbeta istället för att skapa parallella processer kan gemensamma resurser användas mer effektivt vilket i slutändan leder till att fler får jobb”, säger Christina Storm Wiklander, chef Arbetsförmedlingen i södra Norrland.

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att arbeta med kompetensförsörjning på nationell nivå. Hos Region Västernorrland ligger ett uppdrag att arbeta med kompetensförsörjning på regional nivå sedan 2017. Nu tecknar vi en överenskommelse för att arbeta med frågorna tillsammans. Överenskommelsen omfattar tre insatsområden: Gemensamma prognoser, bättre nyttjande av EU:s medel i Socialfonden och att tillsätta extratjänster inom Region Västernorrland.

Det råder stor kompensbrist i Västernorrland vilket bland annat hämmar företagens tillväxt och offentliga arbetsgivares förmåga att upprätthålla service i välfärden.
– Vår förhoppning är att det här inte bara blir ett undertecknat papper utan ett synligt bevis på ett arbete som kommer att göra skillnad för nyanlända, arbetslösa ungdomar och arbetsgivare som har svårt att hitta personal, säger Erik Lövgren (S), regionråd i Västernorrland.

Media är välkomna att delta när överenskommelsen tecknas

Överenskommelsen undertecknas av Christina Storm Wiklander, chef för Arbetsförmedlingen i södra Norrland, och Erik Lövgren (S), regionråd i Västernorrland. I samband med undertecknandet berättar vi mer om vad överenskommelsen innehåller och om hur arbetsmarknaden i länet ser ut.

Tid och plats:
9 februari klockan 10.00 på Arbetsförmedlingen i Sundsvall, rum 24.

För kommentarer:
Christina Storm Wiklander, chef för Af i södra Norrland, 010-486 98 58
Erik Lövgren (S), regionråd i Västernorrland, 076-140 30 36
Linda-Marie Olsson, samordnare i Region Västernorrland, 076-140 89 13


Presskontakt:
Urban Isberg, pressansvarig Af södra Norrland, 010-486 46 40
Lena Landar, pressansvarig Region Västernorrland, 070-263 97 88

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera