Ungdomsarbetslösheten fortsätter minska

Den totala arbetslösheten ligger på nästan samma nivå som för ett år sedan medan ungdomsarbetslösheten fortsätter sjunka. I slutet av oktober var det knappt 400 färre inskrivna än jämfört med samma tidpunkt förra året. Och allra bäst är utvecklingen i Ånge.

Ungdomsarbetslösheten fortsätter nedåt med nästan 400 personer (-14 procent) jämfört med för ett år sedan. I oktober var drygt 2400 personer mellan 18 och 24 år utan arbete, vilket motsvarar 17,9  procent av arbetskraften, jämfört med 13,3 procent för riket. Lägst var ungdomsarbetslösheten i Sundsvall, 16,1 procent och länets högsta siffra återfinns i Sollefteå, 22,4 procent.

Den största förbättringen uppvisar Ånge kommun där det var drygt 40 procent färre inskrivna arbetslösa ungdomar jämfört med för ett år sedan. I antal motsvarar det 57 personer.

I Ånge har vi hittat bra samverkansformer med kommunen, främst runt ungdomar som står långt från ett jobb. Det är mycket glädjande att se att våra prioriteringar ger resultat säger Therese Sjögren, chef för Arbetsförmedlingen i Sundsvall och Ånge.

Inskrivna arbetslösa

I slutet av oktober bestod den totala arbetslösheten i länet av 10 868 personer vilket motsvarar 9,2 procent (riket 7,8 procent) av den registerbaserade arbetskraften. I antal var det en minskning med cirka 100 personer jämfört med oktober 2014. Länets högsta arbetslöshet hade Härnösand där 12 procent av den registerbaserade arbetskraften var inskrivna som arbetslösa på arbetsförmedlingen i oktober. Lägst var arbetslösheten i Örnsköldsvik med 8,0 procent.

Många utrikesfödda saknar arbete
Utvecklingen visar att det är svårare att få arbete om man inte är född i Sverige vilket bland annat kan bero på att man saknar kontakter eller tillräckliga svenskkunskaper. I gruppen utrikesfödda omfattar arbetslösheten över en tredjedel av den registerbaserade arbetskraften, eller 35,7 procent, vilket kan jämföras med 6,8 procent för svenskfödda.

Samtidigt har många av de här personerna kompetens som är efterfrågad till exempel inom bristyrken.
– Vi försöker få arbetsgivarna att prova olika vägar vid rekrytering. Exempelvis kan man gå via praktik som kombineras med en utbildning nischad mot tjänsten och därmed hitta den kompetens man söker berättar Per Renström, arbetsförmedlingschef i Örnsköldsvik. Men i vissa branscher fungerar engelska som arbetsspråk och då kanske man anställer direkt.

Personer berörda av varsel

I oktober varslades 150 personer om uppsägning att jämföra med 50 samma månad i fjol. Hittills i år har 1 170 personer varslats om uppsägning vilket är drygt 400 fler än motsvarande period 2014.
– 2014 hade vi mycket få varsel så trots ökningen i år ligger vi historiskt sett kvar på en relativt låg nivå säger Agneta Tjernström, utredare på Arbetsförmedlingen.

 

Kort om oktober månad 2015, Västernorrlands län (Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober månad 2014)
  • 9,2 procent var inskrivna som arbetslösa (9,3)*
  • 17,9 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (20,5)**
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 10 900 personer (11 000)
  • 1 000 personer fick arbete (1 200)
  • 770 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (780)
  • 1 600 nya lediga platser anmäldes (1 200)
  • 150 personer varslades om uppsägning (50)
*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)


För kommentarer: Per Renström, arbetsförmedlingschef, 010-486 88 64
För information: Agneta Tjernström, analytiker, 010-487 03 87
Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

I Ånge har vi hittat bra samverkansformer med kommunen, främst runt ungdomar som står långt från ett jobb
Therese Sjögren