Utländska lärare stimuleras att skaffa svensk lärarbehörighet

Lärarbristen i länet blir allt större. Samtidigt kommer många personer till Sverige och Örnsköldsvik med både utbildning för och erfarenhet av läraryrket. Därför ordnar Arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik en 20 januari en branschdag för att sammanföra utländska lärare med skolor och arbetsgivare.

Målet är med dagen är att ge ett bra tillfälle att få lära sig mer om hur det svenska skolsystemet fungerar samt att få kontakt med rektorer och Umeå universitet.

Medverkande är bland annat Utländska Lärare Vidareutbildning (Umeå universitet), Utbildningsförvaltningen Örnsköldsviks kommun, Lärare och studievägledare från Umeå universitet, Flerspråkigt Centrum och rektorer från skolor i kommunen. Dessa träffar ett 30 tal utländska akademiker med lärarbakgrund från sina hemländer.

Program för dagen

9.15
Arbetsmarknaden för lärare i Örnsköldsvik och Västernorrland
Karl-Erik Brännström och Johan Berglund, Utbildningsförvaltningen Örnsköldsviks kommun.

10.15
Utländska Lärares Vidareutbildning – ULV-projektet, Kompletterande utbildning för utländska lärare
Irene Sedlacek, studievägledare vid Umeå Universitet
Anna-Karin Lidström Persson, projektledare ULV vid Umeå Universitet

11.00
Information om vad som förväntas av en lärare i Sverige,
Eva Johansson rektor på Örnsköldskolan
Magnus Westin Rektor Nolaskolan

11:30
Karin Andersson, Flerspråkigt Centrum Örnsköldsviks kommun

Press och media är välkomna att besöka branschdagen:

Dag: 20 januari

Tid: 9-12

Plats: Arbetsförmedlingen Örnsköldsvik, Torggatan 10

För mer information och kommentarer: Markku Leinonen, arbetsförmedlare, 010-486 61 61
Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera