Vad händer på arbetsmarknadeni Västernorrland den närmaste tiden?

Hur ser arbetsgivare i Västernorrlands län på de kommande tolv månaderna? Inom vilka branscher finns det behov av personal och var finns ett överskott? Det och mycket mer får du ta del av under pressträffen 7 december.

Välkommen till presentationen av prognosen för arbetsmarknadsutsikterna i Västernorrlands län under 2017. Presentationen sker i seminarieform med inbjudna deltagare från kommuner, myndigheter och näringslivet.

Under våren har Arbetsförmedlingen intervjuat arbetsgivare inom samtliga branscher i länet. Svaren har sammanställts i en unik prognos över utvecklingen på länets arbetsmarknad. Prognosen innehåller bland annat förväntad sysselsättning och arbetslöshet, bedömning av branscher, rekryteringsbehov och utmaningar på arbetsmarknaden i länet.

Efter seminariet läggs länsprognosen med ett kompletterande material ut på Arbetsförmedlingens hemsida. Där finns förutom länsprognosen också prognosen för hela riket.

Tid:
Onsdag 7 december kl 10

Plats:   
Arbetsförmedlingen i Sundsvall, Badhusparken 1, rum 25

Du möter:
Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef
Martin Gandal, arbetsmarknadsanalytiker

Välkommen!

För kommentarer: Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef, 010-488 57   92
För information: Martin Gandal, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 04 44
Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera